Aktuality

Dokumenty projektu MAP II – konzultační proces

V rámci konzultačního procesu zveřejňujeme k připomínkám dokumenty projektu MAP II, o kterých bude Řídicí výbor projektu MAP II Praha 1 hlasovat na 4. jednání ŘV, které se uskuteční 20. 4. 2022.


Vaše připomínky k dokumentům v příloze je nutné zaslat do 15. 4. 2022 na mail: petr_andelcz@yahoo.com, aby bylo možné připomínky řádně a včas vypořádat.

Jednací řád Řídícího výboru MAP II – DOC
Statut Řídícího výboru MAP II – DOC
Implementační plán MAP II – DOC
Návrh RAP 2022 – 2023 MAP II – DOC
Návrh Analýza SWOT 3 – DOC
Zpráva o stavu rovných příležitostí 2022 – DOC
Návrh – Strategický rámec MAP pro Prahu 1 – DOC
Návrh – Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit MŠ (2021 – 2027) – DOC

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dokumenty projektu MAP II – konzultační proces