Pracovní skupiny MAP


  • Pracovní skupina pro financování

vedoucí: Mgr. Tomáš Ledvinka
Pomůžeme školám se zajištěním financí pro plánované akce. 
  • Pracovní skupina Matematická gramotnost

vedoucí: Mgr. Jana Macháčková, Ph.D. 
Rozumět matematice a umět ji používat.
  • Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

vedoucí: Mgr. Tereza Martínková
Schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej. 
  • Pracovní skupina Kulturní povědomí

Vedoucí: Mgr. Bc. Michaela Vencová
Vytvářet podmínky pro tvůrčí vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí.
  • Pracovní skupina Rovné příležitosti

Vedoucí: Mgr. Šámalová
Společně proti nerovnostem a znevýhodnění.