Aktuality

Praha podpoří nulté ročníky na středních školách pro ukrajinské studenty

Hlavní město podpoří vzdělávání ukrajinské mládeže. Poskytne dotaci na zajištění nultých ročníků na středních školách v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15 až 19 let. Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1 320 000 Kč v pondělí schválili pražští radní.

Děti ukrajinských uprchlíků mají díky podpoře hlavního města šanci na kvalitní vzdělání v Česku. Praha poskytne finance na zajištění adaptačního Programu na podporu nultých ročníků na středních školách v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15 až 19 let na území Prahy na školní rok 2023/2024.

„Děti jsou bezpochyby jednou z nejvíce zranitelných skupin, obzvlášť ty, které musely uprchnout před válkou. Proto jsme podporu a integraci ukrajinských dětí podpořili částkou 1 320 000 Kč, jde tak o další střípek v mozaice pražské pomoci Ukrajině. Pro účastníky nultých ročníků je tak zajištěno kvalitní vzdělání, které jim do budoucna výrazně usnadňuje nástup na střední školu. Jsem rád, že suma jde na velmi konkrétní projekty a bude poskytnuta subjektům, které v oblasti podpory a integrace dlouhodobě odvádějí skvělou práci. Zároveň tím, že organizace typu POST BELLUM tyto nulté ročníky otevírají, výrazně tím odlevují již tak našponovaným kapacitám našich středních škol. Věřím také, že každá takto vynaložená koruna se nám do budoucna vrátí, a to zejména v posílení sociální soudržnosti,“ říká Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy s působností v oblasti školství, sportu a volného času.

O dotaci zažádala nezisková organizace Post Bellum, z. ú. Ta vzdělávací a adaptační kurzy pro ukrajinskou mládež, která nebyla přijata ke studiu na českých školách realizuje od dubna 2022.

„Jsem rád, že tato iniciativa není prostou výukou, ale klíčově přispívá k úspěšné integraci ukrajinských studentů do českého vzdělávacího systému. Získané jazykové a akademické dovednosti nejenže posílí jejich sebejistotu, ale také jim otevřou dveře k lepším příležitostem a zvýší jejich šance na úspěch při přijímacích zkouškách na střední a vysoké školy v České republice,“ dodává náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, Jiří Pospíšil.

V tuto chvíli se uskutečňuje druhý nultý ročník pro ukrajinské studenty ve věku od 15 do 19 let, tedy pro studenty 10. a 11. třídy v ukrajinském školním systému. Cílem projektu je příprava mladých lidí z Ukrajiny na přijímací řízení a následné studium na středních a vysokých školách v České republice. Projekt potrvá od ledna do června 2024.

Do nultého ročníku nyní dochází 42 studentů, kteří jsou rozděleni do tří studijních skupin dle úrovně znalosti jejich českého jazyka, který se zde učí. V rámci nultého ročníku studenti dále navštěvují výuku matematiky, při níž se věnují přípravě na přijímací zkoušky na střední i vysoké školy.

Podporu nultých ročníku od programu UNICEF obdržely níže zmíněné školy:
Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s. r. o.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praha podpoří nulté ročníky na středních školách pro ukrajinské studenty