O nás

 


Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III – MČ Praha 1 (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023073) navazuje na projekty MAP I a MAP II, které MČ Praha 1 v uplynulých letech úspěšně realizovala. Během realizace těchto projektů došlo k vytvoření funkčního partnerství a ke spolupráci všech aktérů působících v oblasti vzdělávání na daném území. Díky MAP došlo k ještě výraznějšímu posílení vzájemné komunikace mezi místními mateřskými a základními školami (bez ohledu na zřizovatele), školskými zařízeními, subjekty neformálního a zájmového vzdělávání nebo rodiči dětí a žáků. MAP přispěl k efektivnějšímu uchopení a k institucionalizaci dlouhodobé spolupráce mezi jednotlivými aktéry.

Funkční komunikační platforma, nastavena v předchozím období sdružuje zástupce Úřadu MČ, ředitele a učitele/lídry mateřských a základních škol, zástupce neformálního vzdělávání, kulturních institucí a další důležité aktéry.

Cílem projektu MAP III je pokračování nastavené spolupráce subjektů působících v oblasti základního a předškolního vzdělávání. Je zaměřen na rozvoj a aktualizaci strategických a koncepčních dokumentů a také na evaluaci procesu MAP. Do projektu se zapojilo celkem 30 MŠ a ZŠ, z toho 12 škol zřizovaných MČ a 18 škol majících jiného zřizovatele.

Důležitou součástí MAP III jsou odborné pracovní skupiny zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost, financování, rovné příležitosti a kulturní povědomí.

Projekt je realizován od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023 a je spolufinancovaný z prostředků OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kontakt:

PhDr. Zuzana Andělová
hlavní manažerka projektu
e-mail: andelovaz@email.cz