Naše mateřinky zvládají i distanční výuku

Podle manuálu MŠMT ze dne 1. 3. 2021 mají MŠ povinnost vzdělávat distančně děti v povinné předškolní docházce. Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby přizpůsobí škola podmínkám dítěte. Záleží na každé MŠ, jak si pravidla pro distanční výuku nastaví. Distanční vzdělávání může probíhat formou on-line či off- line aktivit.

Mateřská škola Masná

Mateřská škola Letenská

Mateřská škola Pštrossova

Mateřská škola Opletalova

Mateřská škola Revoluční

Mateřská škola Národní / MŠ Řásnovka 5

Mateřská škola Hellichova