Mateřská škola Revoluční

V naší mateřské škole probíhá distanční vzdělávání prostřednictvím aplikace LYFLE, její výhodou je to, že rodiče musí vždy potvrdit, když si chtějí úkol přečíst a tím pádem i učitelé mají kontrolu, jak se k výuce připojují. Díky této funkci vědí, že se všechny předškolní děti výuky účastní. V menším rozsahu je poskytována distanční výuku i mladším dětem, to proto, aby byly v kontaktu se svými paní učitelkami.  Obsahem výuky jsou jednoduché návody na činnosti a aktivity včetně motivačního úvodu, jednoduché výtvarné a tvořivé aktivity, grafické listy, pohybové hry, náměty nacvičení,  čtení, poslech hudby, písničky, a to spolu s odkazy na  YouTube a vzdělávací portály. Paní učitelky se snaží hlavně o to, aby byly všechny zadávané úkoly praktické a realizovatelné v domácím nebo přírodním prostředí, s důrazem na samostatnou práci, procvičování praktických znalostí a dovedností. Na  úkolech pracují rodiče s dětmi v jimi zvoleném čase a vlastním tempem. Rodiče, kteří chtějí pracovat s dětmi nad rámec společné výuky, můžou využívat další metodické a didaktické materiály, které jsou k dispozici na webových stránkách.

Zcela individuálně a diferencovaně probíhá distanční výuka u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. S těmito dětmi a jejich rodiči jsou v úzkém telefonickém a e-mailovém kontaktu asistentky pedagoga, které poskytují těmto dětem pedagogickou podporu podle druhu jejich postižení.

Všechny děti společně s rodiči realizované činnosti a aktivity dokumentují formou portfolia nebo posílají na třídní e-mailové adresy fotografie a  videonahrávky.