Mateřská škola Hellichova

  • Ačkoliv je distanční vzdělávání povinné jen pro děti v posledním ročníku mateřské školy, rozhodla se MŠ Hellichova oslovit také rodiče mladších dětí. Nabízí jim aktivity a činnosti, které mohou s dětmi daného věku dělat i doma. Rodiče aktivitu pro mladší děti uvítali. Děti jsou rády, že mají úkoly a povinnosti jako starší sourozenci ve školce nebo v základní škole

Komunikace školy s dětmi a jejich rodiči

  • Prostřednictvím sociální sítě WhatsApp probíhá komunikace mezi pedagogy, rodiči a dětmi. Podle pokynů ředitelky školy na základě souhlasu rodičů byla vytvořena uzavřená skupina, která je určena pro každou třídu samostatně. Děti zde mohou prezentovat své výrobky, pochlubit se svou tvorbou a zároveň jsou motivovány do další činnosti. Děti mají pocit důležitosti. Podle potřeby a zájmu rodičů využívají u předškolních dětí hovory s rodiči. Přínosem je jejich zpětná vazba. Je zároveň diskutována nepřipravenost školní zralosti dítěte.                                   

Vzdělávací nabídka

  • Prostřednictvím WhatsApp, webových stránek školy a emailu jsou zasílány rodičům a dětem nápady a podněty k činnostem a aktivitám, které vycházejí ze vzdělávací nabídky školy– volně a přirozeně tak navazují na program MŠ – zároveň však respektují potřeby jednotlivých rodin a dětí. Veškerá nabídka je na bázi dobrovolnosti a záleží jen na rodičích, zda využijí plně, či jen omezeně v rámci vlastních možností nabízené činnosti

Frekvence

  • Zpravidla jsou nabízeny aktivity jednou až dvakrát týdně. MŠ se tak snaží neztratit s rodiči a dětmi kontakt. Zároveň jim pomáhají a podporují je při výchově a vzdělávání jejich dětí.
  • Respektují fakt, že jak časové možnosti, tak i spoustu dalších faktorů, jsou ovlivněny nestandardní situací, která omezuje mnoho aktivit a možností všech.

Zdroje a náměty (témata)

  • V rámci distančního vzdělávání jsou podporovány jednotlivé vzdělávací oblasti (výtvarné činnosti, konstruktivní činnosti, hudební činnosti, pohybové činnosti atd.).
  • MŠ se snaží o pestrou vzdělávací nabídku, tak aby děti zaujala a přinášela jim především radost ze hry, pocit naplnění a sebevědomí.
  • Nápady a podněty, které posílají dětem vytváří učitelky sami či využívají různých zdrojů.  Rodiče děkují, že nemusí hledat nic na internetu, čím případně děti zabavit.
  • V současné chvíli jsou uzavřená papírnictví, rodiče mají tak možnost, vyzvednout si v MŠ výukový a výtvarný materiál. Připravují se pro ně i tematické balíčky s výtvarným a pracovním materiálem + pracovní listy pro rozvoj sluchového, zrakového vnímání, předmatematické gramotnosti.  která podle zájmu rozdáváme.