Mateřská škola Opletalova

V letošním roce se MŠ Opletalova přizpůsobila manuálu z MŠMT.
Všem rodičům ze všech tříd byla nabídnuta možnost vyzvednout si grafické listy, či didaktické pomůcky (zvláště pro speciální třídu) v MŠ. Rodiče dětí v předškolním vzdělávání  se vyjádřili, zda mají zájem o online vysílání či nikoliv. Paní učitelky rozdělily děti do 4 skupin a poslaly odkazy. Učily se s dětmi  básničku a procvičovaly grafomotriku.


Kromě on line vysílání paní učitelky rodičům posílaly emaily s úkoly – nejen grafické listy, ale i odkazy na tvoření, vhodné pohádky, nahrávájí písničky, protože ne každý rodič umí noty. V posledním týdnu prošly i webové stránky MŠ Opletalova úpravou. Předškolní děti tam mají očíslovaná témata podle začátku distančního vzdělávání. Tím pádem se může i veřejnost inspirovat vzdělávací nabídkou. Opět tam nejsou jenom grafické listy, ale i MP3  a MP4 nahrávky.

Vše naleznete přehledně ZDE