Mateřská škola Letenská

U distančního vzdělávání vychází MŠ Letenská ze školního vzdělávacího programu, tzn., že postupuje v tématech stejně, jako by probíhalo prezenční vzdělávání. Každé pondělí je dětem zasílán na e-mailové adresy rodičů zpracovaný návod, jak s dětmi pracovat, včetně obrázků, textů, básniček, písniček, pracovních listů, námětů na pohybová cvičení, vyrábění apod. Návody obsahují též odkazy na videonávody, které pro děti vyhledávají paní učitelky na internetu.

Rodiče poskytují zpětnou vazbu přes e-mailovou poštu, případně komunikací přes WhatsApp.

U distančního vzdělávání nezůstala MŠ Letenská pouze u nejstarších předškoláků, kde to je povinné, stejným způsobem postupuje i u zbytku dětí, tzn. i těch mladších a nejmenších. Rodiče to vítají a vzájemná spolupráce posiluje dobré vztahy mezi školou a rodiči.

Co se týká zasílání aktuálních informací pro rodiče, vše probíhá prostřednictvím mobilní aplikace LYFLE.