Mateřská škola Národní / MŠ Řásnovka 5

Ve škole je realizována distanční výuku od 1. 3. 2021. Každé pondělí škola zveřejňuje řadu aktivit pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání. Úkoly jsou přístupné i pro děti mladších věkových skupin. Tyto děti je mohou plnit dobrovolně. Dodatečně jsou doplněny aktivity ryze venkovní, které jsou nepovinné a určené pro všechny děti v MŠ.

Distanční vzdělávání je zaměřeno na všechny vzdělávací oblasti dle Školního vzdělávacího programu, s ohledem na integrované bloky-roční období. Aktivity jsou přístupné na webu školy pod zvláštním odkazem na liště – DISTANČNÍ VÝUKA – pro rodiče snadno dostupné. Materiály jsou prezentovány ve Wordu a Power Pointu.

Nadstandardně nad povinné vzdělávání nabízí škola rodičům odkazy:

CT EDU………….pro předškoláky

CT Déčko……….sekce pro předškoláky

MAP II……………Welcome idea = program, který byl doporučen na jednom ze seminářů

Pohádkový rok mezigenerační spolupráce Mezi námi – každý měsíc aktivita

Na distančním vzdělávání se podílí 2 členné týmy z MŠ Národní a MŠ Řásnovka 5, dohromady 8 paní učitelek. Do vzdělávání jsou zapojeny všechny předškolní děti, od kterých je k dispozici zpětná vazba a plnění povinné předškolní docházky je ověřeno telefonicky i mailem. Z vypracovaných úkolů si děti doma vytváří portfolio, které po znovuotevření přinesou do MŠ. Pro rodiny, které nemají technické zázemí, jsou k dispozici materiály k vyzvednutí v papírové podobě ve škole. Z dosavadních reakcí rodičů a poskytnuté zpětné vazby ze strany rodin, jsou úkoly zvládnutelné a přiměřeně zatěžující časově i s ohledem na schopnosti a dovednosti dětí. Rodiče si distanční výuku pochvalují, přesto se velmi těší na znovuotevření školy a s dětmi na sdílení vzdělávání i prožitků v rámci prezenční výuky.