Pracovní skupina Kulturní povědomí

 1. Prezentace pracovní skupiny – ZDE
 2. Prezentace pracovní skupiny – ZDE
 3. Prezentace pracovní skupiny – ZDE

Online katalog k výstavě UNIVERSUM – PDF

O SKUPINĚ:

PS pro kulturní povědomí je zřízena za účelem propojení kultury se vzděláváním, zajištění co největší podpory  dětem  a  žákům  s  odlišným  mateřským  jazykem  a  s  tím  související  podporou  vzdělávání v oblasti  multikulturalismu  a  kulturního  relativismu.  Ke  klíčovým  znalostem  a  dovednostem, sekterými je rozvoj kulturního povědomí spjat, patří komunikace v mateřském jazyce, komunikace vcizích  jazycích,  schopnost  učit  se,  smysl  pro  kulturní  povědomí  a  vyjádření  a  také  sociální aobčanské  schopnosti. Kultura a kulturní projev  jsou  významně  propojeny  také  s  dalšími gramotnostmi, zejména jazykovou a čtenářskou. Lze proto hovořit o tzv. kulturní gramotnosti.Činnost této skupiny plynule navazuje na aktivity, které MČ Praha 1 dlouhodobě v této oblasti realizuje. Jedná se např.  o  podporu  pedagogických  pracovníků  místních  škol  prostřednictvím  zpřístupnění  různých výstav  a  dalších  kulturních  akcí  pro  děti  a  žáky,  poznávání  genialoci dané školy/místa  skrze významnou  osobnost,  která  zde  působila  atp.  Členové  pracovní skupinypořádají besedy,  prezentace,  výstavy  nebo  různé  kulturní  akce  propojující  veřejný  prostor  a  kulturu saktivitami  škol.  Skupina pro kulturní  povědomí  připravuje odborné podklady na jednání ŘV. Dále skupina úzce spolupracuje s místním lídrem – metodikem a ostatními pracovními skupinami, včetně plánování nákladů na implementaci aktivit projektu

O NÁS

Vedením skupiny je pověřena Mgr. Michaela Vencová, vedoucí odboru školství, do týmu si vybrala dvě kolegyně:

 • Mgr. Evu Špačkovou, místostarostku pro školství a rozvoj hřišť
 • PhDr. Zuzanu Andělovou, projektovou manažerku

Proč?

Michaela Vencová, studovala střední výtvarnou školu, výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě UK, v minulosti pracovala v oblasti kultury a vedení kulturních domů, organizovala amatérské výstavy.

Eva Špačková, bývalá pedagožka, znalkyně historie a kultury, milovnice výstav, filmového umění, osobně úzce spjata s historickým centrem Prahy. Zuzana Andělová, aktivní čtenářka, návštěvnice výstav, divadel, hudebních projektů, která navíc dokáže najít finanční zdroje, oslovit sponzory, vyjednat spolupráci.

NAŠE TÉMA

 • pochopit, že umění je všude kolem nás, je to přirozená součást života
 • zachytit historii města, genia loci
 • otevřít a zpřístupnit galerie dětem a učitelům, nejlépe zdarma
 • rozvíjet estetiku i etiku
 • nacházet  zajímavé osobnosti mezi pedagogy („lídry“)
 • propojit školní prostředí s uměleckými scénami, organizacemi, spolky
 • vše inspirativní

NAPIŠTĚ NÁM

PhDr. Zuzana Andělová
e-mail: andelovaz@email.cz