Pracovní skupina Kulturní povědomí

Vedoucí: Mgr. Bc. Michaela Vencová

Vytvářet podmínky pro tvůrčí vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí.