Pracovní skupina Matematická gramotnost

Prezentace skupiny – ZDE

O SKUPINĚ:

Ve skupině pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka působí zkušení pedagogové a místní učitelé-lídři  a  experti  pro  tuto  oblast.  Skupina má také svého experta (místní lídr) pro oblast podpory digitálních kompetencí a využívání ICT ve vzdělávání,a to právě v souvislosti s podporou matematické gramotnosti. Členové skupiny si vyměňují zkušenosti a odborné znalosti týkající se metod a postupů k rozvoji  matematické  gramotnosti  a  potenciálu  každého  žáka.Skupina spolupracuje s ostatními pracovními skupinami. V oblasti financování se podílí na  společném plánování  a  implementaci aktivit  MAP.  Skupina úzce spolupracuje s odborným garantem a místním lídrem – metodikem, připravuje odborné podklady pro zasedání ŘV.

O NÁS

Vedením skupiny je pověřena Mgr. Libuše Vlková, pedagožka z dlouholetou praxí výuky matematiky na ZŠ a zkušeností s vedením školy.

Do týmu si vybrala:

  • PhDr. Michaelu Kaslovou, vysokoškolskou pedagožku, aktivní členku JČMF ČR, která mimo jiné zaštiťuje oblast (před)matematické gramotnosti s různým didaktickým materiálem.
  • PhDr. Barboru Korečkovou, Ph. D. a Mgr. Vlastu Kotýnkovou, Středoškolské profesorky, které pomohou např. s péčí o začínající učitelé a s využíváním moderních pomůcek.
  • Hlavní manažerku MAP II Bc. Dagmaru Bodlákovou pro oblast spolupráce s rodiči a osvětu ve finanční gramotnosti.
  • Mgr. Věru Kamenickou, vyučující matematiky na ZŠ s dlouholetou praxí a oceněnou státním vyznamenáním, zaštiťující oblast dalšího vzdělávání učitelů a neuvěřitelnou zásobu inspirací pro využití matematiky v praxi.

Společným jmenovatelem týmu je, „matematika je potřebná všude“.

NAŠE TÉMA

Budeme se setkávat, naslouchat, spolupracovat, komunikovat, vzdělávat a sdílet dobrou praxi. Podporovat začleňování ICT k rozvoji digitální a finační gramotnosti. Zpracovávat informace a používat je při řešení praktických problémů. Pedagogům, žákům, dětem i rodičům ukazovat cesty jak porozumět matematice. Vysvětlovat, že používat znalosti, umět porozumět textu, pamatovat si potřebné pojmy, postupy a přemýšlet, vede i k hlubšímu porozumění světa. Realizaci cílů naplňovat prostřednictvím aktivit připravovaných v rámci MAPu II P1.

NAPIŠTĚ NÁM

Mgr. Libuše Vlková
e-mail: skola886@seznam.cz