Pracovní skupina Matematická gramotnost

zastupující vedoucí: Mgr. Libuše Vlková

Rozumět matematice a umět ji používat.