Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

vedoucí: Mgr. Tereza Martínková

Schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej.