Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

2. Prezentace pracovní skupinyZDE
1. Prezentace pracovní skupiny – ZDE

O SKUPINĚ:

V  pracovní skupině  pro  rozvoj  čtenářské  gramotnosti  a  k  rozvoji  potenciálu  každého  žáka  působí  místní učitelé-lídři  a  experti  pro  tuto  oblast.  Ve skupině působí  pedagogičtí  pracovníci s dlouholetou praxí a expert (místní lídr) pro oblast podpory digitálních kompetencí a využívání ICT ve vzdělávání,a to právě v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti.Členové skupiny si vzájemně vyměňují zkušenosti a odborné znalosti týkající se metod a postupůorozvoji čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka. Skupina navazuje zajímavé spolupráce, např. s Knihovnou Václava Havla a sjinými knihovnami vúzemí, jejichž zástupci spolupracují na tvorbě aktivit, a to napříč pracovními skupinami MAP.Skupina spolupracujes ostatními pracovními skupinami a dalšími odborníky odborného týmu projektu MAP. Skupina připravuje odborné podklady pro zasedání ŘV a podílí se na tvorbě strategického dokumentu MAP.

O NÁS

Vedením skupiny je pověřena Mgr. Tereza Martínková, ředitelka ZŠ nám. Curieových, do týmu si vybrala:

PhDr. Hanu Holubkovovou, zkušenou pedagožku, lektorku a překladatelku. Skupina vzhledem ke svému zaměření spolupracuje s odborníky v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem – Mgr. Dominikou Vondrovou, učitelkou češtiny jako druhého jazyka, či specifickými vzdělávacími potřebami – Mgr. Ditou Kučerovou, speciální pedagožkou, lektorkou etické výchovy a čtenářských klubů.

NAŠE TÉMA

Ústředním tématem této skupiny je rozvoj čtenářské gramotnosti u skupin žáků, jejichž cesta k jejímu ovládnutí je komplikovaná. Zaměřuje se na podporu práce s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem, vzhledem k počtu dětí a žáků cizinců žijících na našem území a podporu práce s dětmi a žáky se specifickými vzdělávacími potížemi. Dalšími tématy jsou spolupráce škol s knihovnami a fungování a rozvoj školních knihoven. V poslední době také rozvoj čtenářské gramotnosti v distanční výuce a online prostředí.

NAPIŠTĚ NÁM

Mgr. Tereza Martínková
e-mail: tereza.martinkova@zscurie.cz