Pracovní skupina Rovné příležitosti

O SKUPINĚ:

Hlavním úkolem pracovní skupiny pro rovné příležitosti je řešení přechodů ve vzdělávání, tj. např. MŠ/ZŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ.Členy  této  skupiny jsou ředitelé škol, zástupci zřizovatelů, pedagogičtí pracovníci, odborníci  vevzdělávání dětí a mládeže a také zástupci rodičů. Činnost se týká vzájemného vzdělávání, přenosu zkušeností a informací v oblasti rovných příležitostí s akcentem na sjednocení prostředí na území MČ Praha 1. Skupinapřipravuje odborné podklady pro zasedání ŘV a zásadním způsobem se podílí na tvorbě strategické částidokumentu MAP. V  souladu  s  Postupy  MAP  II  budou  aktivity  týkající  se  rovných  příležitostí  v  příslušných dokumentech označeny jako „PŘÍLEŽITOST“.

O NÁS

Vedením skupiny je pověřena Mgr. Jana Šámalová, projektová koordinátorka ve společnosti META, o. p. s.

Do týmu si vybrala:

  • PaedDr. Věru Dvořákovou, která má dlouholetou učitelskou praxi na ZŠ na Praze 1
  • Mgr. A. Dr. techn. Andreu Seelich, která se zaměřuje především na téma bariérovosti na Praze 1
  • Mgr. Petra Anděla, Ph.D., jenž propojuje činnost pracovní skupiny s podporou rovných příležitosti v dokumentaci MAP II.

NAŠE TÉMA

Nosným tématem této skupiny je inkluzivní vzdělávání v místních mateřských a základních školách, které navštěvuje velký počet dětí a žáků s OMJ. Skupina zajišťuje a organizuje odborné diskuze o problematice rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému mateřských a základních škol. Členové skupiny posuzují aktivity navržené v akčních plánech, a to z pohledu jejich souladu se zásadami rovného přístupu ve vzdělání. Skupina pracuje na tvorbě a aktualizaci analýzy současného stavu této problematiky, a to s ohledem na specifika našeho území Prahy 1. Dle závěrů analýzy skupina doporučuje aktivity, opatření pro zlepšení rovných příležitostí a minimalizaci selektivity ve školách nebo napříč našimi školami.

NAPIŠTĚ NÁM

Mgr. Jana Šámalová
e-mail: psrp.map.praha1@seznam.cz