Pracovní skupina Rovné příležitosti

Vedoucí: Mgr. Šámalová

Společně proti nerovnostem a znevýhodnění.