Pracovní skupina pro financování

Prezentace pracovní skupiny – ZDE

O SKUPINĚ:

Pracovní skupina pro financování je složena z vedoucího a členů. Mezi hlavní úkoly skupiny se řadí příprava  podkladů  pro  zasedání  řídicího  výboru,  připomínkování  podkladů  k  tvorbě  MAP, finanční plánování veškerých projektových aktivit a identifikace finančních zdrojů k těmto aktivitám. Skupina pomáhá zapojeným školám s možnostmi  vícezdrojového  financování  jejich  projektů  a aktivit. Činnost  posiluje sebevědomí  škol  k  vícezdrojovému  financování  tak,  aby  mohly bez problému nejenom plánovat, ale i realizovat všechny potřebné aktivity vedoucí k naplnění cílů MAP.

O NÁS

Vedením skupiny je pověřen Mgr. Tomáš Ledvinka, ředitel Malostranské základní školy a Malostranského gymnázia. Do týmu si vybral tři odborné spolupracovníky a jednoho externího konzultanta.

Jsou jimi:

Mgr. Michaela Vencová – vedoucí odboru školství MČ Praha 1

Mgr. Zuzana Andělová – grantový specialista

PhDr. Ing. Pavel Štursa – ekonomický a rozpočtový referent odboru školství MČ Praha 1 PhDr.

Petr Anděl – grantový specialista (odborný konzultant)

NAŠE TÉMA

Naše pracovní skupina sice principiálně nepatří k těm tvůrčím, které by měly samy organizovat grantové aktivity, ale přesto do této oblasti rádi vstupujeme a připravujeme nejrůznější vzdělávací akce. Zaměřujeme se samozřejmě především na oblast financování školství a související právní předpisy. Cizí nám však nejsou ani další témata z oblasti výuky a hodnocení a nyní i z oblasti distanční výuky. Kromě toho trvale poskytujeme metodickou podporu k využití finančních zdrojů školám zapojeným v MAPu.

NAPIŠTĚ NÁM

Mgr. Tomáš Ledvinka
e-mail: ledvinka.tomas@malgym.cz