MAP Praha 1

Místní akční plán vzdělávání

 • Aktuality,  MAP Praha 1

  MAP II v Praze 1 slaví druhé narozeniny!

  Projekt MAP II odstartoval před dvěma lety a jeho realizace byla podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Celý projekt potrvá až do 30. září 2022. „MAP II Praha 1 je spolufinancován Evropskou unií a jeho hlavním cílem je zlepšit kvalitu výchovy a vzdělávání na území naší městské části,“ vysvětlila Eva Špačková, místostarostka Prahy 1. Do realizace projektu se zapojily organizace formálního, neformálního i zájmového vzdělávání, stejně jako rodičovská a odborná veřejnost, ale i děti a studenti. „Součástí MAP II jsou odborné pracovní skupiny zaměřené na finanční, čtenářskou a matematickou gramotnost, rovné příležitosti a kulturní povědomí,“ doplnila vedoucí odboru školství Prahy 1,…

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MAP II v Praze 1 slaví druhé narozeniny!
 • Aktuality,  MAP Praha 1

  Projektové aktivity MAP II

  V únorovém vydání časopisu JEDNA vychází rozhovor s Mgr. Evou Špačkovou, místostarostkou Prahy 1, která má na starosti školství a rozvoj hřišť. Zeptali jsme se místostarostky Prahy 1 na projekt MAP II, který odstartoval před dvěma lety a jeho realizace byla podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy… Jak probíhají projektové aktivity MAP II v době distančního vzdělávání? Byly utlumeny, nebo bylo toto období jistou výzvou i v rámci projektu? Všechny naše plány přerušil přechod života na distanční formu, tedy nejen vyučování. Plánované semináře se uskutečnily a doteď probíhají formou webinářů. V této nelehké době jsme se soustředili hlavně na šetření, jak probíhá distanční…

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projektové aktivity MAP II
 • MAP Praha 1

  O nás – staré

  Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) II Praha 1 navazuje na už proběhlý projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území Prahy 1 (č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000695, spolufinancovaný z prostředků OP VVV), během kterého došlo k posílení efektivní spolupráce aktérů působících v Praze 1 v oblasti vzdělávání – místních mateřských a základních škol (bez ohledu na jejich zřizovatele), školských zařízení, subjektů neformálního a zájmového vzdělávání nebo rodičů dětí a žáků. Díky spolupráci v rámci MAP je vzájemná komunikace a spolupráce intenzivnější a dostala institucionalizovanou podobu. MAP II Praha 1 je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a jeho hlavním cílem je zlepšit kvalitu výchovy…

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O nás – staré