Aktuality

Online informační setkání s diskuzí na téma „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

META, o.p.s. ve spolupráci s MŠMT ČR a NPI ČR zve všechny aktéry působící na poli vzdělávání dětí a žáků s OMJ na panelovou diskuzi věnovanou tématu „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ“. Cílem setkání je informovat pedagogy, zástupce krajských odborů školství a další klíčové aktéry o nově vzniklém systému a poskytnout prostor pro zodpovězení dotazů týkajících se nově zaváděného systému podpory.

Setkání proběhne online prostřednictvím platformy ZOOM ve středu 24. 3. 2021 od 14:00 do 17:00 hod.

V rámci panelové diskuze budou představeny změny v systému zabezpečení bezplatné jazykové přípravy žáků s OMJ (Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání, MŠMT ČR) a účastníci budou seznámeni i s metodickými materiály pro školy, které vzdělávají děti s OMJ (Mgr. Alice Kourkzi, garantka vzdělávání žáků s OMJ a žáků nadaných, NPI ČR).

Zájemce o účast prosíme o registraci prostřednictvím registračního formuláře.

Panelová diskuze probíhá v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců AMIF/25/01, který je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Online informační setkání s diskuzí na téma „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)