Aktuality

Praha schválila dotace podpory využití volného času dětí a mládeže

Rada hl. m. Prahy dnešním rozhodnutím odsouhlasila poskytnutí dotací na základě Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2020. Konkrétně se jedná o dotaci v oblasti volného času Dětí a mládeže v celkové výši 3 385 100 Kč.

Granty na podporu aktivit ve volném čase Dětí a mládeže v hl. m. Praze plní velmi důležitou roli při zajištění finančně náročného chodu jednotlivých dětských a mládežnických oddílů a kroužků, které působí pod nestátními neziskovými organizacemi. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě jednoletých dotačních smluv a jsou účelově vázané přílohami k usnesení Rady hl. m. Prahy.  

Jsme si vědomi finanční náročnosti chodu jednotlivých dětských a mládežnických oddílů a kroužků, které působí pod nestátními neziskovými organizacemi. Bylo proto vyslyšeno důležitého usnesení komise, se kterým se ztotožňuji,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Rada hl. m. Prahy dále odsouhlasila návrh na poskytnutí dotací v oblasti volného času Dětí a mládeže v celkové výši 35 244 300 Kč, ten však podléhá schválení Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praha schválila dotace podpory využití volného času dětí a mládeže