Aktuality,  MAP Praha 1

Projektové aktivity MAP II

V únorovém vydání časopisu JEDNA vychází rozhovor s Mgr. Evou Špačkovou, místostarostkou Prahy 1, která má na starosti školství a rozvoj hřišť.

Zeptali jsme se místostarostky Prahy 1 na projekt MAP II, který odstartoval před dvěma lety a jeho realizace byla podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy…

Jak probíhají projektové aktivity MAP II v době distančního vzdělávání? Byly utlumeny, nebo bylo toto období jistou výzvou i v rámci projektu?

Všechny naše plány přerušil přechod života na distanční formu, tedy nejen vyučování. Plánované semináře se uskutečnily a doteď probíhají formou webinářů. V této nelehké době jsme se soustředili hlavně na šetření, jak probíhá distanční výuka ve školách. Zaměřili jsme se na to nejdůležitější – na technické podmínky online výuky pedagogů i žáků a na správné nastavení komunikace mezi školou a rodiči. Z projektových financí bylo možné podpořit vzdělávání učitelů v distančních metodách a také ocenit ty nejaktivnější z nich.

Co dobrého se v oblasti vzdělávání v minulosti povedlo?
Určitě nemohu opomenout vznik Místního akčního plánu I už v roce 2016. Jsem ráda, že jsem u jeho zrodu stála. Dali jsme si za cíl spojit všechny vzdělávací instituce v Praze 1. Tedy kromě našich mateřských a základních škol i církevní, soukromé, základní umělecké školy, spolky i kulturní instituce, například Knihovnu Václava Havla. S chutí jsme se pustili do práce, pořádali jsme pravidelná setkání v pracovních skupinách, workshopy, semináře a také třeba Rodičovskou akademii. Všichni zúčastnění se mohli zapojovat do dotačních programů, které umožnily podporu vzdělávání i investic.

Od roku 2019 MČ Praha 1 realizuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II), který navazuje na ukončený MAP I. V čem spatřujete přínos projektů?

Potěšilo mě, že se představitelé všech škol a institucí vyjádřili pro pokračování v návazném projektu MAP II. Začali jsme několika akcemi v oblasti kulturního povědomí a hlavně jsme získali přehled o aktivních učitelích. My je nazýváme učitelé+ a těší mě, že jich v Praze 1 nemáme málo. Moc si toho vážíme. Za přínosné považuji rozšíření spolupráce například v oblasti kulturního povědomí o další aktéry – Národní galerii a Museum Kampa. Díky MAP má zřizovatel možnost přiblížit se více školám a poznat tak mnohé aktivní učitele, kteří mají chuť posunovat školství a svůj obor k vyšší kvalitě.

Celý rozhovor si můžete přečíst v únorovém vydání časopisu JEDNA

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projektové aktivity MAP II