Aktuality

Úspěšný nový školní rok…

25. srpna přišla popřát úspěšný nový školní rok 2022/2023 Mgr. Eva Špačková, místostarostka a radní pro školství v Praze 1, účastníkům Matemaického kempu do ZŠ a G v Truhlářské ulici.

Mnozí by se mohli domnívat, že jsem uvedla chybné datum. Opak je pravdou. Pracovní skupina pro matematickou gramotnost Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze 1 (PS MG MAP II P1) připravila již druhý ročník Matematického  kempu pro žáky budoucího posledního ročníku základních škol.

Cílem prvního ročníku bylo hlavně dovysvětlit a doplnit učivo minulého školního roku. Letos jsme vyhověli přání rodičů a žáků opakovat kemp a pomoci tak hlavně s procvičením učiva matematiky osmého ročníku.

Účastníci nenechali nic na náhodě a šli úspěchu v novém školním roce naproti. Téměř dvacítka budoucích deváťáků se o prázdninách na dva dny sešla nad číselnými obory, procenty, geometrií…, ale i kreativním tvořením, inspirovaným mistrem Leonardem da Vinci.

Na závěr jsem se jich zeptala. „Jaké si odnášíte osobní zážitky?“

Tady jsou odpovědi některých z nich: poznal jsme nové lidi… osobní zlepšení… zopakovala jsme si učivo… zajímavé tvoření… nemusím se až tolik matematiky bát…

Průvodci opakování byly  optimisické a vstřícné paní učitelky Mgr. Vlasta Kotynková a PhDr. Barbora Korečková, Ph.D., kterým účastníci kempu poděkovali potleskem.

V novém školním roce přeji za naši PS MAP II P1 všem školákům nejen mnoho úspěchů, ale i to, aby se nebáli matematiky. Úspěch máte ve svých rukách.

                                                                            Mgr. Libuše Vlková

                                                                         vedoucí PS MG MAP II P1

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěšný nový školní rok…