Aktuality

Mezinárodní měsíc školních knihoven 2022

Tématem letošního ročníku je: Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení.

Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

Žáci vytvoří v rámci projektu záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvární letošní projektové téma a vymění si je s partnerskou slovenskou školou.

www.kjm.cz
www.facebook.com/kjmbrno

Mezinárodní měsíc školních knihoven (International School Library Month) vyhlásil v roce 2008 James Henri, prezident Mezinárodní asociace školního knihovnictví (International Assotiation of School Librarionship), při příležitosti 10. výročí Mezinárodního dne školních knihoven (International School Library Day).

Cíl česko-slovenského projektu

Navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo na poznávání jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života žáků ze Slovenské republiky a zároveň i jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu.

Průběh česko-slovenského projektu

Základní školy a osmiletá gymnázia, které se chtějí zúčastnit česko-slovenského projektu, vyplní elektronickou přihlášku, která je zveřejněná na webové stránce Knihovny Jiřího Mahena v Brně:

Odkaz na přihláškový formulář: https://forms.gle/J2ysE7m2LGXUD76XA  

V případě, že si česká škola dohodla výměnu záložek s konkrétní slovenskou školou, uvede název a sídlo slovenské školy v elektronické přihlášce v části Poznámka.

Zrovna tak slovenská škola je povinna uvést název a sídlo domluvené partnerské české školy v elektronické přihlášce v části Poznámka, která je zveřejněna na webovém portále odboru Slovenskej pedagogickej knižnice Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Elektronické přihlášky jsou přijímány do 23. září 2022.

Na základě přihlášek budou z českých škol a slovenských škol vytvořeny dvojice podle druhu a typu školy a počtu přihlášených žáků. Následně Národný institút vzdelávania a mládeže zašle přihlášené slovenské a české škole do 4. října 2022 kontaktní údaje na jejich partnerskou školu a podrobné doplňující informace o průběhu realizace česko-slovenského projektu.

Vzájemné zasílání záložek a další přátelské kontakty jsou jen v kompetenci zúčastněných škol.

Doporučené čtenářské aktivity

Doprovodným programem výroby záložek mohou být různé aktivity zaměřené na podporu kreativního čtenářství. Například hodiny hlasitého předčítání, literární kvízy, recitační nebo čtenářské soutěže, žákovské besedy o přečtených knihách, besedy s rodiči nebo prarodiči o oblíbených dětských knihách, besedy se spisovateli a ilustrátory, čtení dobrodružných příběhů a pohádek staršími žáky mladším žákům, dramatizace básniček a pohádek, tvorba leporel podle námětu z přečtených nebo vyslechnutých příběhů, psaní vlastních příběhů podle fantazie, čtenářské dílny, psaní čtenářských deníků, literární prezentace, návštěvy školní nebo veřejné knihovny, rozhlasové relace s cílem přiblížit školní komunitě přidělenou partnerskou školu, vyučování zaměřené na poznávání jazyka, literatury, historie, kultury či regionálních zvyků ve Slovenské republice a v České republice.

Vyhodnocení česko-slovenského projektu

Česko-slovenský projekt bude ukončený 31. října 2022.

Následně Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyzve české partnerské školy k dobrovolnému zasílání informací o průběhu realizace celého česko-slovenského projektu a k připojení fotografií z průběhu výroby záložek nebo fotografií nejkrásnějších záložek.

Slovenské partnerské školy budou k témuž vyzvány rovněž Národným inštitútom vzdelavania a mládeže.

Závěrečné vyhodnocení česko-slovenského projektu bude zveřejněno 30. listopadu 2022 na webových stránkách odboru Slovenskej pedagogickej knižnice Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (www.spkg.sk) a na webových stránkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně (www.kjm.cz).

Ocenění škol za účast v česko-slovenském projektu

Po zveřejnění oficiálního vyhodnocení česko-slovenského projektu bude Národným inštitútom vzdelávania a mládeže zúčastněným českým a slovenským školám, které si čestně splní své závazky vůči přidělené partnerské škole, zaslaný diplom za účast v česko-slovenském projektu.

Garant česko-slovenského projektu za Českou republiku

Mgr. Pavlína Lišovská, vedoucí Centra dětského čtenářství

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno, Česká republika

Tel.:  +420 542 532 146, e-mail: cdc@kjm.cz

Hlavní odborný garant česko-slovenského projektu

Mgr. Rozália Cenigová

Oddelenie metodiky školských a akademických knižníc, edičných a digitálnych služieb

Odbor Slovenskej pedagogickej knižnice

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Pracovisko Hálova 6

851 01 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 68 208 610, e-mail: rozalia.cenigova@mpc-edu.sk

www.nivam.sk

Organizátoři:

NIVAM
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mezinárodní měsíc školních knihoven 2022