Aktuality

Základní škola Vodičkova (bývalá Vyšší dívčí škola) – slaví 160 let od založení 
Základní škola v Jindřišské (bývalá Škola sv. Jindřicha) – slaví letos 635 let od založení  

Všechny základní školy v Praze 1, kterými je MČ Praha 1 zřizovatelem, jsou umístěny v historických budovách. V těchto dnech si připomínáme hned narozeniny dvou škol, které je potřeba řádně oslavit:

Základní škola Vodičkova (bývalá Vyšší dívčí škola) – slaví 160 let od založení 
Základní škola v Jindřišské (bývalá Škola sv. Jindřicha) – slaví letos 635 let od založení  

Renesanční budova a vytesaný rok 1358 na portálu školy v Jindřišské dokládá, že jde o gotickou architekturu, avšak současná podoba školy pochází z období renesance, později byla též upravena klasicistně. Vznik tohoto školního zařízení roku 1358 je spojen s povýšením roku 1351 nově vystavěného křižovnického kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty na farní.  Původní farní škola při kostele sv. Jindřicha stávala na Senovážném náměstí, jako jedna ze sedmi farních škol na pražském Novém Městě. Nová renesanční budova pak vznikla na současném místě. Podle data vytesaného v portálu, vznikla roku 1358, tedy v době gotické architektury, současná podoba školy však pochází z období renesance a později byla klasicistně upravena. V interiéru budovy jsou zachované původní klenby a renesanční krov. Ke škole náleží pozemek se zahradou, na niž navazuje zahrada dříve farská. Obě zahrady jsou pozůstatkem rozsáhlých zahrad, na které od poloviny 14. století navazovala zahrada královského lékárníka Angela z Florencie – a jen pro zajímavost – na tomto pozemku dnes stojí Hlavní pošta.

Bývalá Vyšší dívčí škola, dnes Základní škola Vodičkova, známá svými výraznými sgrafity, byla založena z podnětu emancipačních snah českých obrozenců kolem Vojty Náprstka a Marie Riegrové – Palacké a podle koncepce Viléma Gablera roku 1863 jako první veřejná pokračovací škola pro dívky v českých zemích. Předcházela ji tři založení: Spolek svaté Ludmily z roku 1844 a dvě soukromé dívčí školy, založené v 50. letech. Budova je novorenesanční a projektoval ji Vojtěch Ignác Ullmann. Alegorickými postavami a sgrafitem ji vyzdobil Josef Scheiwl. Budova je kulturní památka.

Oslav se zúčastnili žáci, pedagogický sbor škol, rodiče, bývalí žáci a zástupci MČ Praha 1.

David Bodeček, místostarosta pro školství, poděkoval ředitelce obou škol paní Dagmar Zelené za výborné, dlouholeté vedení škol, za výsledky, kterými se obě školy mohou chlubit a kterých by nebylo bez osobního nastavení celého pedagogického i nepedagogického sboru.

V rámci oslav se všichni zúčastnění mohli podívat do zákulisí školy, prohlédnout si výstavy o historii školy s dobovými artefakty, umělecká díla současných žáků a poslechli si koncert v tělocvičně školy. 

K dvojitým narozeninám přejeme všechno nejlepší, a jak se říká, ještě jednou tolik!!!

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Základní škola Vodičkova (bývalá Vyšší dívčí škola) – slaví 160 let od založení 
Základní škola v Jindřišské (bývalá Škola sv. Jindřicha) – slaví letos 635 let od založení