Uncategorized

Radnice hostila pracovní setkání se zástupci devátých tříd ZŠ

První říjnový týden se na radnici ve Vodičkově ulici konalo neobvyklé jednání – zástupci devátých tříd jedničkových základních škol totiž přijali pozvání 1. místostarosty Davida Bodečka, který má na starost mj. právě školství. Na první ze série společných schůzek, které se zúčastnila i starostka Terezie Radoměřská, se diskutovalo jak o tématech týkajících se jednotlivých škol, tak i o obecnějších otázkách, jako jsou například krátkodobá ubytování v bytech, užívání návykových látek, sdílené elektrokoloběžky a vapování neboli kouření vaporizérů. Další schůzka se uskuteční opět na radnici, a to 3. listopadu od 13 hodin.

Účastníci pracovního setkání se díky Davidu Bodečkovi rovněž seznámili například s jednací místností, ve které se konají pravidelná jednání Rady MČ Praha 1, a s chodem radnice, a to včetně návštěvy kanceláře starostky Terezie Radoměřské a míst, kam se běžný občan nedostane. A přitom se mohli ptát na vše, co je zajímá.

„Vážím si možnosti sdílet zkušeností žáků devátých ročníků, díky které je možné být součástí dění ve školách a nepracovat pouze od stolu. Zásluhou vzájemné spolupráce pak budeme například moci dělat taková rozhodnutí, která mají oporu ve skutečném životě našich školáků,“ ocenil místostarosta David Bodeček a dodal, že prvním setkáním spolupráce rozhodně nekončí. „Jedná se o navázání dlouhodobé spolupráce,“ zdůraznil. Vyzdvihl také otevřenost povídání s deváťáky, kteří např. chválili zlepšení servisu školní jídelny ve Zlatnické, činnost Klubu mladých v ZŠ Vodičkova, Happeningy na Malostranské ZŠ, pořádání Filmového TRHáku na ZŠ Brána jazyků, pozornost, kterou školy věnují přípravě na přijímací zkoušky na střední školy, cvičení na Střeleckém ostrově i velké množství mimoškolních aktivit. Mezi opakované výhrady patřily často dlouhé fronty v jídelnách.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Radnice hostila pracovní setkání se zástupci devátých tříd ZŠ