Uncategorized

Zastupitelstvo Prahy 1 schválilo rozšíření Základní školy nám. Curieových

Zastupitelé Prahy 1 přijali důležité rozhodnutí týkající se rozšíření Základní školy náměstí Curieových. Na zasedání konaném dne 20. června 2023 totiž schválili využití prostor, které momentálně slouží 1. Slovanskému gymnáziu a jejichž nájemní smlouva končí. V budoucnu tak bude mít základní škola možnost otevřít více prvních tříd, aby mohla lépe odpovědět na potřeby dětí z Prahy 1 a jejich rodin.

Zajištění dostatečných prostor ZŠ nám. Curieových umožní:

 • samostatně organizovat výuku na 1. stupni,
 • otevřít více prvních tříd pro děti z Prahy 1,
 • otevřít druhou přípravnou třídu (pro děti s odkladem),
 • větší dělení v jednotlivých ročnících (výuka jazyků, individualizace výuky),
 • výuku mimořádně nadaných žáků kombinací práce v kmenové třídě a ve skupinách,
 • snížit počet žáků ve třídách 1. stupně,
 • otevřít samostatné třídy pro školní družinu (nyní v jedné třídě výuka i družina),
 • realizaci více volnočasových aktivit,
 • zřídit vlastní jídelnu – výdejnu pro 1. stupeň (nyní fronty, hluk, stres),
 • zřídit dělené kabinety pro pedagogy – psychohygiena, prevence syndromu vyhoření,
 • vznik rezervy pro integraci dalších UA uprchlíků (MŠMT nedoporučuje vznik samostatných UA tříd).

„Rozšíření Základní školy náměstí Curieových je pro nás důležitým milníkem ve vzdělávání našich dětí. Jsme odhodlaní poskytnout jim nejlepší možnou příležitost pro rozvoj a růst. Toto rozhodnutí nám umožní lépe odpovědět na potřeby naší komunity a vytvořit prostředí, ve kterém se budou naše děti cítit bezpečně a podporovaně,“ okomentovala rozhodnutí zastupitelů starostka Terezie Radoměřská.

Podle 1. místostarosty Davida Bodečka je rozšíření uvedené základní školy investicí do budoucnosti naší městské části. „Chceme zajistit, aby naše děti měly možnost kvalitního vzdělání přímo ve svém okolí. Věřím, že tímto rozhodnutím vytváříme prostor pro rozvoj talentů a příležitost pro naše děti stát se úspěšnými jednotlivci ve světě,“ dodal D. Bodeček.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zastupitelstvo Prahy 1 schválilo rozšíření Základní školy nám. Curieových