Uncategorized

Webinář – METODY PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S OMJ NA 1. STUPNI ZŠ

Rádi bychom Vás pozvali na webinář – METODY PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S OMJ NA 1. STUPNI ZŠ pořádaný MČ Praha 1 ve spolupráci s pracovní skupinou pro rovné příležitosti MAP II.

Webinář je úvodem do tématu vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na 1 stupni. Lektorka účastníkům představí legislativní rámec vzdělávání žáků s OMJ, včetně možností jejich podpory. Účastníci budou seznámeni se základními principy práce s žáky s OMJ i metodami práce s nimi, dále budou aktivně pracovat s představenou kazuistikou a také mohou s lektorkou řešit podněty ze své praxe.

Webinář se uskuteční ve čtvrtek 03. 12. 2020, 15:00–17:00

Lektor: Mgr. Klára Horáčková

Webinář je prvním seznámením s tématem, v jarních měsících plánuje PS RP navazující semináře většího rozsahu, které budou vedené formou zážitkové pedagogiky a budou se detailně věnovat metodám práce s žáky s OMJ na 1. stupni ZŠ.

Organizační připomínky:

Webinář proběhne online, prostřednictvím platformy Google Meet nebo Zoom.

Prosíme účastníky o vyplnění přihlašovacího formuláře, který naleznou na níže uvedeném odkazu: https://forms.gle/w9kBVoikm6tFcmLi6

Zhruba dva dny před konanou akcí budou účastníkům zaslány pokyny k přihlášení do webináře. Prosíme, aby zájemci o webinář uvedli i své telefonní číslo, abychom je mohli kontaktovat v případě technických potíží při přihlašování atp.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Webinář – METODY PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S OMJ NA 1. STUPNI ZŠ