MAP III.

1) Řídicí výbor MAP – konzultační proces

Vážení členové Řídicího výboru,
do konzultačního procesu vstoupily aktualizované dokumenty MAP III, které budou projednány Řídicím výborem. Navrhované změny znění jsou vyznačeny v textu Implementačního plánu barevně (žlutě). Dokumenty naleznete zde:

Plán evaluace – DOC
Implementační plán – DOC
Identifikace dotčené veřejnosti – DOC

Zápisy z Řídicího výboru
Zápis z 1. ŘV 30.3.2023 – PDF

Schválené dokumenty
Identifikace dotčené veřejnosti – PDF
Plán evaluace a vstupní evaluační zpráva – PDF
Implementační plán – PDF

Seznam učitelů-lídrů MAP IIIXLS

2) Řídicí výbor MAP – konzultační proces

Vážení členové Řídicího výboru,

Vážení zástupci škol a vzdělávacích organizací,

do konzultačního procesu vstoupil souborný dokument MAP III MČ Praha 1 a Závěrečná evaluační zpráva.
Oba dokumenty můžete připomínkovat v termínu do 20. 9. 2023. Vaše připomínky zasílejte prosím na email: petr_andelcz@yahoo.com 

Dokumenty naleznete zde:

MAP III MČ Praha 1
SR MAP III – investice
Závěrečná evaluační zpráva

Zápis z Řídícího výboru, 10. 10. 2023 – PDF

Schválené dokumenty
MAP III – PDF
Závěrečná evaluační zpráva – PDF
MAP III investice – XLS
Strategický rámec MAP – PDF