Aktuality

Seminář proti pracovnímu vyhoření


Dlouhodobý stres, vzrůstající pracovní nároky a administrativa, problémy s některými rodiči, ale i s dětmi, které nejsou vedeny k respektu vůči dospělým, nebo třeba vysoký počet dětí ve třídách – to jsou některé z faktorů, jež pedagogům pomalu, ale jistě berou potřebnou energii a u řady z nich vedou k různým stupňům syndromu vyhoření.

Proto také Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) II Praha 1 uspořádal seminář pod vedením Veroniky Pavlas Martanové z katedry psychologie PedF UK. Jeho celý název byl „Seminář proti pracovnímu vyhoření – podpora duševního zdraví – prevence ztráty motivace“ a uskutečnil se 28. srpna v aule ZŠ Vodičkova.

Seminář za velmi aktivního zapojení a přispění učitelek a ředitelek z mateřských škol, jimž byl věnován, definoval jejich zdroje stresu a to, co jim bere, ale i dává energii. Nezapíral, že stres – dlouhodobá nerovnováha, kdy máme pocit, že nároky kladené na nás jsou větší, než můžeme zvládnout – v učitelském povolání vždycky je, a to ve vysoké míře.

Veronika Pavlas Martanová na konkrétních příkladech prezentovala, jak úspěšně zvládat stres a jaké jsou faktory, které nám pomáhají uchovat nebo znovunastolit psychické a fyzické zdraví. Patří mezi ně například schopnost nebrat si vše osobně, dávkovat si řešení problémů, umět je na chvíli odložit, nenechat se jimi zahltit; zároveň také umění vypnout, pročistit si hlavu, relaxovat a dobíjet energii.

Pracovní vyhoření je subjektivní pocit dlouhodobé pracovní nepohody, který se vyznačuje totálním nedostatkem energie a zájmu. Říká se, že nevyhoří ten, kdo původně nehořel, tedy že nejohroženějšími jsou ti, kteří byli původně na počátku nadšení. Největší riziko vyhoření pak podle odborníků a statistik hrozí po šesti a potom po třiceti letech praxe.

Statistiky uvádějí, že 19 % učitelů ZŠ, 18 % z MŠ musí kvůli závažným projevům vyhoření vyhledat psychiatrickou pomoc. Naopak 16 % pedagogů ze ZŠ a 21 % z MŠ syndrom vyhoření nikdy nepocítilo.

„Moc se mi líbilo, jak aktivně se paní učitelky – všechno krásné ženy – semináře zúčastnily a jak se do něj zapojily,“ ocenila na závěr Libuše Vlková, bývalá dlouholetá ředitelka ZŠ nám. Curieových, jež velmi aktivně přispívá ke zdárné realizaci MAP II Praha 1.

MAP II je spolufinancován Evropskou unií, a to konkrétně prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář proti pracovnímu vyhoření