Stranky s verejnym systemovym obsahem

DOKUMENTY MAP (Místní akční plán vzdělávání) IIPrůběžná sebehodnotící zpráva projektu MAP II

V rámci konzultačního procesu vám posílám k připomínkám dokument 3. Průběžná sebehodnotící zpráva projektu MAP II, o kterém budeme hlasovat na podzimním jednání ŘV.
Vaše připomínky k dokumentu v příloze prosím zašlete do 19. 8. 2022 na mail: malotova@skolazrak.cz, projektové evaluátorce PhDr. Martině Malotové.
Příloha: ZDEDokumenty:

Podepsaný Statut ŘV – PDF
Podepsaný Jednací řád ŘV – PDF
Podepsaný Implementační plán MAP – PDF
Podepsaný Strategický rámec MAP – celý dokument – PDF
Zápis – PDF
SWOT – PDF
Zpráva o stavu rovných příležitostí – PDF
Roční akční plán – PDF
Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027) – EXCELMístní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)PDF

Zápis ze III. jednání Řídícího výboru – PDF

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II – MČ Praha 1 schválený Řídícím výborem dne 31.1.2021 – PDF 1, PDF 2

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Praha 1 – leden 2021 – PDFDOC

Ustavující jednání Řídícího výboru MAP II – PPTX

Jednací řád Řídícího výboru MAP II – PDF

Statut Řídícího výboru MAP II – PDF

Zápis z jednání Řídícího výboru MAP II 30. 4. 2019 – PDF

Seznam členů Řídícího výboru MAP II Praha 1 – XLSX

Prezentace – PPTX

Implementační část MAP II Roční akční plán – DOC

Hlasování z hlasování per rollam členů ŘV  – DOC

Implementační část MAP II – PDF

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DOKUMENTY MAP (Místní akční plán vzdělávání) II