Stranky s verejnym systemovym obsahem

DOKUMENTY MAP (Místní akční plán vzdělávání) IIV rámci konzultačního procesu zveřejňujeme k připomínkám dokumenty projektu MAP II, o kterých bude Řídicí výbor projektu MAP II Praha 1 hlasovat na 4. jednání ŘV, které se uskuteční 20. 4. 2022.
Vaše připomínky k dokumentům v příloze je nutné zaslat do 15. 4. 2022 na mail: petr_andelcz@yahoo.com, aby bylo možné připomínky řádně a včas vypořádat.

Jednací řád Řídícího výboru MAP II – DOC
Statut Řídícího výboru MAP II – DOC
Implementační plán MAP II – DOC
Návrh RAP 2022 – 2023 MAP II – DOC
Návrh Analýza SWOT 3 – DOC
Zpráva o stavu rovných příležitostí 2022 – DOC
Návrh – Strategický rámec MAP pro Prahu 1 – DOC
Návrh – Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit MŠ (2021 – 2027) – DOCMístní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)PDF

Zápis ze III. jednání Řídícího výboru – PDF

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II – MČ Praha 1 schválený Řídícím výborem dne 31.1.2021 – PDF 1, PDF 2

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Praha 1 – leden 2021 – PDFDOC

Ustavující jednání Řídícího výboru MAP II – PPTX

Jednací řád Řídícího výboru MAP II – PDF

Statut Řídícího výboru MAP II – PDF

Zápis z jednání Řídícího výboru MAP II 30. 4. 2019 – PDF

Seznam členů Řídícího výboru MAP II Praha 1 – XLSX

Prezentace – PPTX

Implementační část MAP II Roční akční plán – DOC

Hlasování z hlasování per rollam členů ŘV  – DOC

Implementační část MAP II – PDF

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DOKUMENTY MAP (Místní akční plán vzdělávání) II