Stranky s verejnym systemovym obsahem

DOKUMENTY MAP (Místní akční plán vzdělávání) IIDokumenty:
Zápis z jednání ŘV – PDF
Dokument MAP II – PDF
3. Průběžná sebehodnotící zpráva – PDF
Závěrečná sebehodnotící zpráva – PDF a její přílohy č. 1 – PDF a č. 2 – PDFDokumenty:
Podepsaný Statut ŘV – PDF
Podepsaný Jednací řád ŘV – PDF
Podepsaný Implementační plán MAP – PDF
Podepsaný Strategický rámec MAP – celý dokument – PDF
Zápis – PDF
SWOT – PDF
Zpráva o stavu rovných příležitostí – PDF
Roční akční plán – PDF
Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit (2021-2027) – EXCEL


Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)PDF

Zápis ze III. jednání Řídícího výboru – PDF

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II – MČ Praha 1 schválený Řídícím výborem dne 31.1.2021 – PDF 1, PDF 2

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Praha 1 – leden 2021 – PDFDOC

Ustavující jednání Řídícího výboru MAP II – PPTX

Jednací řád Řídícího výboru MAP II – PDF

Statut Řídícího výboru MAP II – PDF

Zápis z jednání Řídícího výboru MAP II 30. 4. 2019 – PDF

Seznam členů Řídícího výboru MAP II Praha 1 – XLSX

Prezentace – PPTX

Implementační část MAP II Roční akční plán – DOC

Hlasování z hlasování per rollam členů ŘV  – DOC

Implementační část MAP II – PDF

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DOKUMENTY MAP (Místní akční plán vzdělávání) II