Stranky s verejnym systemovym obsahem

DOKUMENTY MAP (Místní akční plán vzdělávání) II


Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Praha 1 – leden 2021 – PDFDOC

Ustavující jednání Řídícího výboru MAP II – PPTX

Jednací řád Řídícího výboru MAP II – PDF

Statut Řídícího výboru MAP II – PDF

Zápis z jednání Řídícího výboru MAP II 30. 4. 2019 – PDF

Seznam členů Řídícího výboru MAP II Praha 1 – XLSX

Prezentace – PPTX

Implementační část MAP II Roční akční plán – DOC

Hlasování z hlasování per rollam členů ŘV  – DOC

Implementační část MAP II – PDF

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DOKUMENTY MAP (Místní akční plán vzdělávání) II