Aktuality

MAP II odstartoval novou etapu vzdělávání v Praze 1


Při příležitosti oslavy Dne učitelů v rezidenci primátora na Mariánském náměstí slavnostně odstartovala druhá etapa Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Městské části Praha 1. Oslav se zúčastnili představitelé hlavního města, radnice Prahy 1, vedení mateřských, základních a základních uměleckých škol i další pedagogičtí odborníci.

„MAP II Praha 1 je spolufinancován Evropskou unií a jeho hlavním cílem je zlepšit kvalitu výchovy a vzdělávání na území naší městské části, a to za účasti organizací formálního, neformálního i zájmového vzdělávání, stejně jako rodičovské a odborné veřejnosti, ale i dětí a studentů,“ vysvětlila Michaela Vencová, vedoucí oddělení školství Úřadu MČ Praha 1.

Oslava Dne učitelů se stala příležitostí pro setkání realizátorů MAP II a zástupců všech zapojených mateřských, základních a základních uměleckých škol. Součástí slavnostního programu byla všemi vřele přijatá vystoupení talentovaných dětí ze ZUŠ Biskupská a z pěveckého sboru ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského i klavíristy Lukáše Čermáka. O krásná květinová aranžmá se postarali studenti Střední odborné školy Jarov.

Všechny pedagogy a představitele škol přivítal místostarosta Pavel Nazarský, který jim poděkoval a ubezpečil je, že Praha 1 si velmi váží jejich práce. Ke svému proslovu si rovněž vypůjčil moudré a nadčasové věty Jana Amose Komenského, který se 28. března, kdy se Den učitelů slaví, narodil. „Abychom tedy byli moudří a s námi i celý svět, učme lidi učit se, ne aby se učili, ale aby věděli; vědět, však ne aby věděli, ale aby přikládali ruku k činu, aby konečně přikládali ruku k činu ne proto, aby tak činili, ale aby se dosáhlo cíle všech činů, jímž je klid a blaženost,“ ocitoval Pavel Nazarský posledního biskupa Jednoty bratrské a jednoho z největších českých a evropských myslitelů, který se narodil roku 1592 v Uherském Brodu (podle některých pramenů v Nivnici) a zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu.

Roli odborného garanta realizačního týmu MAP II přijal PhDr. Václav Trojan, Ph.D., vynikající odborník z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který je autorem řady studijních textů pro obor školský management a který se věnuje oblastem leadershipu, řízení pedagogického procesu a kompetencí řídících pracovníků ve školství. Svoje výsledky publikuje v odborném tisku a prezentuje na vědeckých konferencích v České republice i v zahraničí.

„Poslední dobou stále více a více cítíme tlak na školy a až znevažování práce učitelů. Přitom škola je místem nenahraditelným, které by mělo být hýčkáno,“ uvedl Václav Trojan, podle kterého je MAP II pro Prahu 1 obrovskou příležitostí.

Podle radního Hlavního města Prahy pro oblast školství Víta Šimrala není MAP II jen „administrativním nástrojem pro získávání peněz, ale je to způsob, jak vytvářet vize“.

MAP II odstartoval v únoru letošního roku a jeho realizace byla podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt potrvá do 30. září 2022 a zapojeno je do něj celkem 24 mateřských, základních a základních uměleckých škol, zřizovaných Městskou částí Praha 1, církvemi i soukromými subjekty. Cílovými skupinami projektu jsou děti, žáci, pedagogové, rodiče a veřejnost.

Součástí MAP II jsou odborné pracovní skupiny zaměřené na finanční, čtenářskou a matematickou gramotnost, rovné příležitosti a kulturní povědomí. V průběhu projektu budou stejně jako u MAP I pořádány rodičovské akademie (setkávání rodičů s odborníky nad aktuálními tématy) či setkávání pedagogů jednotlivých typů škol. Dále se počítá s organizací workshopů, seminářů, konferencí, výstav nebo veřejných čtení.

Důležitými tématy projektu budou modernizace vzdělávacích zařízení a jejich vybavení, plánování a realizace investic, využívání prázdných objektů v okolí škol, hledání alternativních možností pro sportovní vyžití a samozřejmě způsoby navyšování finančních prostředků určených pro školství, včetně jejich efektivního využívání.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MAP II odstartoval novou etapu vzdělávání v Praze 1