Aktuality

Pracovní skupina Kulturní povědomí uspořádala v Anežském klášteru workshop

Za velkého zájmu pedagogů mateřských a základních škol se v Anežském klášteru uskutečnilo společné setkání pracovní skupiny Kulturní povědomí a pracovníků Národní galerie.

Že si je spolupráce škol Prahy 1 a Národní galerie „souzena“, dokládá samotný vznik myšlenky setkání v Anežském klášteru. „Nápad na uskutečnění tohoto workshopu vznikl nezávisle na sobě jak v Národní galerii, tak i v našem oddělení školství,“ vysvětlila vedoucí oddělení školství Úřadu MČ Praha 1 Michaela Vencová.

Národní galerie vlastní sedm výstavních objektů, z toho šest na území Prahy 1, což je – jak se shodli Oldřich Bystřický, Jana Klímová a Alžběta Semrádová z Národní galerie – další důkaz speciálního vztahu první městské části a naší nejvýznamnější galerie. A jak vyplynulo z diskuse všech zúčastněných, školy všech stupňů z Prahy 1 se snaží do výstavních projektů a programů Národní galerie zapojovat, i když to z řady důvodů není vždy jednoduché.

A tak přestože například Mateřská škola Opletalova (a nejen ona) má s návštěvami „úžasnou zkušenost“, a to třeba s programem Barevný svět a obecně s prací galerijních lektorů, zároveň s sebou organizace návštěvy přináší v případě mateřských škol drobné organizační problémy, jež se ale dají ve spolupráci s galerií lehce vyřešit. V případě základních škol to pak už jsou větší problémy – tlak na plnění učebních plánů, suplování za kolegy na výstavě apod.

A jak zaznělo, chybí v tomto ohledu větší podpora od vedení škol, alespoň tedy v některých případech. Stejně tak by pedagogové uvítali širší nabídku bezplatných prohlídek NG, aby se dopředu mohli připravovat na společné návštěvy s žáky.

Protože se ale všichni shodli, že umění inspiruje a kultivuje, určitě se do budoucna podaří více propojit školy z Prahy 1 s Národní galerií – ku prospěchu dětí, škol, učitelů i celé společnosti.

Pracovní skupina Kulturní povědomí pracuje v rámci projektu MAP II Praha 1, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho hlavním cílem je zlepšit kvalitu výchovy a vzdělávání na území naší městské části, a to za účasti organizací formálního, neformálního i zájmového vzdělávání, stejně jako rodičovské a odborné veřejnosti, ale i dětí a studentů.

MAP II odstartoval v únoru 2019 a jeho realizace potrvá do 30. září 2022. Zapojeno je do něj celkem 24 mateřských, základních a základních uměleckých škol, zřizovaných Městskou částí Praha 1, církvemi i soukromými subjekty. Cílovými skupinami projektu jsou děti, žáci, pedagogové, rodiče a veřejnost.