Aktuality

Malostranská beseda hostila setkání realizátorských týmů MAP II

Zástupci pražských i mimopražských realizačních týmů Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání II se na pozvání Prahy 1 sešli v příjemném prostředí Trick baru Malostranské besedy. Hlavní témata odborných přednášek a diskuse nesla název „Vztah rodičů a školy“ a „Učitelé lídři a jejich role v MAP II aneb odhalujme skryté talenty“.

Hosty setkání, kterého se zúčastnilo celkem 22 účastníků, zástupců MAP II a dalších vzdělávacích institucí, např. Národního pedagogického institutu ČR, byli místostarostka Prahy 1 pro školství Eva Špačková a školský ombudsman Ladislav Hrzal. Všechny účastníky, včetně kolegů z Plzně a Olomouce, pak přivítala vedoucí oddělení školství ÚMČ Praha 1 Michaela Vencová, která připomněla obdobné setkání v rámci MAP I a vyzdvihla přínosnost výměny poznatků a nápadů mezi jednotlivými realizačními týmy.

První téma „Vztah rodičů a školy“ připravila Libuše Vlková, bývalá dlouholetá ředitelka ZŠ nám. Curieových a členka realizačního týmu MAP II Praha 1; o druhém tématu „Učitelé lídři a jejich role v MAP II aneb odhalujme skryté talenty“ pak hovořil Václav Trojan, odborný garant MAP II Praha 1.

Libuše Vlková ve svém vystoupení zdůraznila zejména hlavní roli vedení školy a potřebu zachovat respekt škole a nechat ji pracovat profesionálně. Připomněla nedávný workshop pro učitelky mateřských škol, které jako jeden z hlavních důvodů pracovního vyhoření uváděly rodiče.

Václav Trojan se ve své přednášce zaměřil na charakteristiku učitelského lídra, na jeho identifikaci a následnou podporu i na významnou roli těch ředitelů škol, kteří se nebojí obklopit lídry a pracovat s nimi.

MAP II Praha 1 je spolufinancován Evropskou unií a jeho hlavním cílem je zlepšit kvalitu výchovy a vzdělávání na území naší městské části, a to za účasti organizací formálního, neformálního i zájmového vzdělávání, stejně jako rodičovské a odborné veřejnosti, dětí a studentů.
MAP II odstartoval v únoru loňského roku a jeho realizace byla podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt potrvá do 30. září 2022 a zapojeno je do něj celkem 24 mateřských, základních a základních uměleckých škol, zřizovaných Městskou částí Praha 1, církvemi i soukromými subjekty. Cílovými skupinami projektu jsou děti, žáci, pedagogové, rodiče a veřejnost.

Součástí MAP II jsou odborné pracovní skupiny zaměřené na finanční, čtenářskou a matematickou gramotnost, rovné příležitosti a kulturní povědomí. V průběhu projektu budou stejně jako u MAP I pořádány rodičovské akademie (setkávání rodičů s odborníky nad aktuálními tématy) či setkávání pedagogů jednotlivých typů škol. Dále se počítá s organizací workshopů, seminářů, konferencí, výstav nebo veřejných čtení.
Důležitými tématy projektu jsou modernizace vzdělávacích zařízení a jejich vybavení, plánování a realizace investic, využívání prázdných objektů v okolí škol, hledání alternativních možností pro sportovní vyžití a samozřejmě způsoby navyšování finančních prostředků určených pro školství, včetně jejich efektivního využívání.

http://www.skolanasbavi.eu/2020-01-23_map_vaclav_trojan/
https://www.skolanasbavi.eu/map_ii_praha_1_rodice_a_skola_23_1_2020__s_prispevky_z_diskuze/


Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Malostranská beseda hostila setkání realizátorských týmů MAP II