Aktuality

ZUŠ Open se vydá po stopách sv. Anežky České

Žáci a pedagogové základních uměleckých školy Hl. města Prahy, Školy J. Ježka, Konzervatoře J. Deyla a Dívčí katolické školy co nejsrdečněji zvou na společnou oslavu umění, které boří hranice a naopak vytváří most vzájemné spolupráce, nabízí pomocnou ruku a sdílení radosti i naděje.

V úterý 19. 10. 2021 v 18 h tak pod názvem „Po stopách sv. Anežky České“ rozezní kostel sv. Františka z Assisi Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou koncert převážně duchovní hudby, na kterém vystoupí  vedle talentovaných žáků ZUŠ a stipendistů Akademie MenART pěvecké sbory Pueri gaudentes, Lvíčata či dětský sbor Školy J. Ježka pro nevidomé. V dramaturgii, sestavené převážně z děl renesančních a barokních mistrů, zazní taktéž píseň z Kantáty ke sv. Anežce České skladatele a varhaníka F. Fialy. Následně pozvou účinkující publikum do prostor kláštera na společenský večer s doprovodným hudebním programem, ve kterém se bude prezentovat chráněná dílna Inspirace Dívčí katolické školy.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován chráněné dílně Inspirace. Program se koná za laskavé podpory Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Osobní záštitu převzali J. M. Josef Šedivý, O. Cr., velmistr řádu a Ing. Mariana Čapková, MBA, zastupitelka Hl. m. Prahy

Po stopách sv. Anežky České se talentovaní mladí sólisté a komorní hráči z pražských ZUŠ vydají společně s handicapovanými dětmi ze Školy J. Ježka a Dívčí katolické školy v rámci koncertu v kostele sv. Františka z Assisi napříč interpretací děl mistrů zejména renesanční a  barokní hudby. Mezi mladými úspěšnými žáky ZUŠ se představí též houslistka Klára Pilousová, stipendistka Akademie MenART či zpěvačka Lucie Laubová, která přednese spolu s flétnistou, žákem ZUŠ Popelka píseň z Kantáty ke sv. Anežce Cesta přes kamenný most. Na varhany je doprovodí sám autor, skladatel František Fiala. „Umění je nadějí, kultivuje společnost, povznáší ducha, přináší radost a v případě benefičního přesahu i pomoc potřebným. Sdílené umění mladých interpretů, žáků ZUŠek společně s dětmi, jejichž životy provází zdravotní handicap či těžký životní osud, je živou nadějí a přináší svědectví o tom, že výchova nejmladší generace k umění a její kultivace má skutečný smysl.“ říká k programu ředitelka festivalu ZUŠ Open, zpěvačka Irena Pohl Houkalová, která v programu vystoupí společně s nevidomou flétnistkou z konzervatoře J. Deyla. Příznivci sborového vokálního umění se mohou těšit na vystoupení vynikajícího chlapeckého sboru Pueri gaudentes či dětí ze Školy J. Ježka. Ve společném provedení všech sborů zazní též autorská úprava Beethovenovy Ódy na radost z pera Marie Sommerové, která se stala znělkou letošního festivalu.

Po koncertu následuje program v sídle Dívčí katolické školy, která po pádu komunistického režimu v ČR jako 1. církevní škola poskytuje vzdělání a péči žákyním s fyzickým či mentálním handicapem, dívkám sociálně ohroženým a s těžkým životním osudem. V mimořádně laskavém prostředí připravuje slabší pro samostatný život, zdravější pro budoucí povolání pečovatele, provází je mnohými krizovými situacemi a pomáhá jim nalézt sebevědomí i smysluplné uplatnění. Kromě vlastní pečovatelské služby provozuje chráněnou dílnu Inspirace, poskytující uplatnění handicapovaným mladým ženám, jejichž postižení jim neumožňuje najít si běžnou práci.

Letošní, v pořadí pátý, ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open více než kdy jindy upozorňuje na přínos a význam uměleckého vzdělávání, které déle než rok trvající pandemie citelně negativně zasáhla. Velkou část loňského školního roku byly základní umělecké školy zavřené. Proto letošní ročník ZUŠ Open, který pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené ve spolupráci se základními uměleckými školami a dalšími institucemi, probíhá opět ve volném termínu od jara do konce kalendářního roku. Program jednotlivých škol je průběžně aktualizován na webových stránkách www.zusopen.cz.

ZUŠ Open pomáhá – po stopách sv. Anežky České, 18h kostel sv. Františka z Assisi, Platnéřská 4

1. J. I. Linek: Korunovační fanfára, V. Petrov: Slavnostní fanfára – Čakovické žestě  ( ZUŠ M. Podvalové,   ped. M. Laštovka)

2. J. Hottetere: Menuet- Anonym 16. stol.: Pavana,  Gagliarda,

P.H. Erlebach: Gavotte –   Trio zobcových fléten AFLERYT  (ZUŠ M. Podvalové, ped. M. Laštovka)

3. G. de Machaut: Dame, ne regarde pas – zobcové flétny (ZUŠ Popelka, ped. Zdenka Sládková)     

4. J. S. Bach: Preludium F Dur BWV 556 – Magdalena Srnková – varhany  (ZUŠ J.Hanuše, ped. P. Salák)

5. J. S. Bach: Suita G dur: Gigue – Matyáš Zicha – violoncello  (ZUŠ J. Hanuše, ped. K. Hroníková)

6. J.S. Bach: Allegro BWV 1003 –  Tobiáš Krpec – kytara  (ZUŠ I. Hurníka, ped. M. Hrajnohová)

7. G. Tartini: Sarabanda – Klára Pilousová – housle (ZUŠ Šimáčkova, ped. S. Hurníková, stipendistka Akademie MenART),  Adriana Barthová – varhanní pozitiv

8. G. Ph. Telemann: Sonáta a moll: I. Siciliana – Tereza Zvolánková – hoboj, Magdalena Srnková – varhanní positiv   (ZUŠ J. Hanuše, ped. T. Tourková a P. Salák)  

9. J. S. Bach: Árie Schafe können z Kantáty „Es mir gehagt“ – Irena Pohl Houkalová –  zpěv,  Daniela Leitermannová (Konzervatoř J. Deyla, ped. M. Bernášková), Martina Bernášková – flétny, Magdalena Srnková –  varhanní pozitiv (ZUŠ J. Hanuše, ped. P.Salák)

10. F. Fiala: Cesta přes kamenný most – píseň z kantáty ke sv. Anežce České- Lucie Laubová -zpěv, recitace Sebastian Paul Salfellner – zobcová flétna (ZUŠ Popelka, ped. Z. Sládková), František Fiala – varhanní     pozitiv       

11.  J. Nowak: Benedictus Dominus,  D. Buxtehude: Cantate Domino, D. Bortňanskij: Tebe poem

        U. Hitman: Adon olam – chlapecký sborPueri gaudentes, diriguje Libor Sládek a Jan Kyjovský

  1.   J.S. Bach – V. Fišer: Věčně mladý mistr Bach – dětský sbor Školy J. Ježka, ped. Hana Tenglerová – varhanní pozitiv 
  1.  L. van Beethoven – Marie Sommerová – Óda na radost – Pueri gaudentes, dětský sbor Školy J. Ježka, Lvíčata – sbor Dívčí katolické školy, Tetiana Tishenko – varhany (ped. ZUŠ Biskupská)

19:15 h – Inspirace v Dívčí škole:

Pozvání do prostor školy pro „dívky v nesnázích“, prezentace chráněné dílny Inspirace s možností zakoupení výrobků, společenské setkání s malým občerstvením.

Hudební vstupy: Slavnostní fanfáry J. I. Linka, V. Petrova, J. Stuchlého v podání žesťového souboru Čakovické žestě (ZUŠ M. Podvalové ) lidová píseň: Maryjánek, Z. Svěrák – K. Uhlíř: Chválím Tě, země má v podání  Dětského sboru Školy J. Ježka, vede Hana Tenglerová)

Cesty lvů – píseň z filmu Dobytí ráje, L- Cohen: Halleluja: sbor Dívčí katolické školy Lvíčat

Odkazy

Web: www.zusopen.cz
Facebook:
www.facebook.com/zusopen

Youtube: www.youtube.com/channel/UC7PYdF5bSnh7nUh5qe6wzwA/featured

Instagram: https://www.instagram.com/zus_open

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZUŠ Open se vydá po stopách sv. Anežky České