Aktuality

Zažít školu jinak…aneb názory ředitelů základních škol v době covidové

Krátce po znovu uzavření škol a přechodu opět na distanční vzdělávání jsme se vydali spolu s  členem realizačního týmu PhDr. Václavem Trojanem na návštěvy základních škol Prahy 1. Předem ohlášená setkání s vedením škol proběhla ve velmi příjemné a otevřené atmosféře.

Běžně při  vstupu do školy projdete vrátnicí a zpravidla se prodíráte davy žáků do ředitelny, občas možná uslyšíte i pozdrav a většinou je to na všech školách stejné. Nebylo tomu však  tentokrát a na každé škole to bylo jiné. Na jedné vítá prázdná vrátnice a otevřít přichází sám pan ředitel, jinde otevírá dveře paní vrátná a čeká se na konec online  výuky paní ředitelky, jinde nás pustí  ochotná paní učitelka, která příchozím žákům rozdává ve vestibulu učebnice  nebo se zapisujeme do sešitu  a dostáváme kartičku s názvem Návštěva. Společné zůstalo poučení o povinnosti použití desinfekce, zakrytí rouškou. Intenzivně vnímáme nepřítomnost žáků. Prostě nouzový stav!

Naštěstí předem ohlášenou návštěvu „mapáků“ přijali paní ředitelky i páni ředitelé s úsměvem. V diskuzi jsme pojmenovávali a zjišťovali aktuální potřeby v jednotlivých školách.  Cílem bylo využít těchto poznatků k efektivní a cílené pomoci v rámci  MAPu II.

Diskutované okruhy byly o materiálním vybavení, způsobu jejich výběru a nákupu. Všichni ředitelé ocenili finanční příspěvek MAPu II pro lektory DVPP v oblasti distančního vzdělávání ve výši 15 tis. na školu. Většinou využili vlastních školitelů z řad pedagogů či správců sítě.

Jednostranné zatížení (práce  s IT) bez sociálních vazeb vedlo ředitele k názoru, že nyní není třeba DVPP  v rámci MAP II P1 směřovat k online formě. Raději přesunout na „příznivější čas“. Doporučují dobrovolný výběr odborného rozvoje od samotných pedagogů. Soustřeďují se na spolupráci v kolektivu, zapojení asistentů pedagoga, vychovatelů školní družiny či školní psycholožky. Dobře funguje vzájemná pomoc. Situaci usnadňují získané zkušeností z jarního uzavření škol a pečlivá příprava po zahájení nového školního roku. Ředitelé sjednotili komunikaci v rámci školy a zvýšila se nabídka inspirace k distanční výuce. Ředitelé využili zpětnou vazbu od rodičů a žáků. Snahou je využít nové situace i k výchovným momentům. Můžeme se pochlubit, že na základních školách nemáme ani jednoho žáka, který by trvale „vypadl“ z distančního vzdělávání. Jistě tomu pomohl fakt, že ředitelé rozpůjčovali desítky školních NTB a příslušenství žákům i pedagogům.

Dotkli jsme se i personálních otázek. Ředitelé se vyjádřili k zvýšené náročnosti práce všech pedagogických pracovníků a vlivu absence osobních kontaktů. Proto vedle odborného rozvoje myslí i na psychologickou podporu. Pravidelně si telefonují s jednotlivými kolegy a pomáhají jim problémy řešit  individuálně. Váží si pracovního nasazení všech ve škole. Projevují jim podporu a uznání. V  neposlední řadě by uvítali pro ty nejaktivnější pochvalu ve formě ocenění.

Do budoucna jsou naši ředitelé připraveni řešit  otázky hodnocení žáků se zaměřením na formativní hodnocení. Posilovat sebevědomí učitelského povolání. Slabá místa v daném období chápou  jako příležitost a výzvu ke zvládnutí aktuální situace. Příležitost v pomoci MAPu II vidí v době po skončení distančního vzdělávání: diskuze u kulatého stolu v homogenních skupinách na téma hodnocení, asertivita, komunikační dovednosti, tradice a změny.

Záměr ocenit nejaktivnější učitele tým MAP II postoupil zřizovateli, který slíbil, že ředitelům v ocenění „učitelů+“ vyhoví.

Celá zpráva ke stažení zde – DOC

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zažít školu jinak…aneb názory ředitelů základních škol v době covidové