Aktuality

Varovné signály přetížení a vyhoření dětí a jejich wellbeing

Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání – besedu na toto téma uspořádal ve čtvrtek 14. září 2023 v Malostranské besedě Odbor školství Městské části Praha 1 v rámci projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ III – MČ PRAHA 1 (reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023073).

„Jedná se o úvodní akci cyklu Kavárna pro rodiče, který se bude zabývat čtyřmi nesmírně důležitými tématy spojenými se školou: šikanou, sebepoškozováním, hledání sebe sama a komunikací dětí s rodiči i učiteli,“ uvedl první místostarosta a školský ombudsman Městské části Praha 1 David Bodeček. „Máme za sebou dvě setkání odborníků se zástupci škol, na radnici se budeme scházet se zástupci devátých tříd, nyní nás tedy čeká první setkání s rodiči, kterým chceme dát najevo, že jsou našimi partnery, na nichž nám záleží,“ dodal.

Dvouhodinovou besedu s psycholožkou Lenkou Krejčovou charakterizoval od samého začátku živý zájem přítomných rodičů o nastolené témata. Mnozí z nich dorazili s konkrétním problémem, který měli zájem v debatě s odbornicí řešit. „Z besedy vyplynulo hned několik důležitých závěrů,“ konstatoval vedoucí odboru školství MČ Praha 1 Pavel Štursa. „Celkově je důležité vytvářet prostředí, ve kterém je komunikace mezi dítětem a rodičem otevřená a respektující. Sledovat chování dítěte, vyplnit volný čas společnými aktivitami a nechtít na něm přílišný výkon jsou další důležité prvky, které přispívají ke zdravému vztahu mezi dítětem a rodičem,“ doplnil s tím, že účastníci odcházeli ze setkání s psycholožkou spokojeni a těší se na další podobné akce.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Varovné signály přetížení a vyhoření dětí a jejich wellbeing