Aktuality

MAP II MČ PRAHA 1 – KONZULTAČNÍ PROCES, PODKLADY PRO JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Vážení,

do konzultačního procesu byly vloženy dokumenty, které budete moct v období do 21.11.2022 (14 dní) připomínkovat.
Po zapravení připomínek proběhne hlasování členů ŘV o těchto dokumentech v režimu per rollam prostřednictvím emailu.

Jedná se o :
a) Závěrečnou sebehodnotící zprávu projektu (včetně příloh č. 1 a č. 2)
PDFPDFPDF
b) 3. Průběžnou sebehodnotící zprávu projektu
PDF,
c) Aktualizaci celého dokumentu MAP II MČ Praha 1
PDF

Případné připomínky zašlete prosím na email: petr_andelcz@yahoo.com
a v kopii také na: michaela.vencova@praha1.cz

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MAP II MČ PRAHA 1 – KONZULTAČNÍ PROCES, PODKLADY PRO JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU