Aktuality

Setkání aktérů MAPu II Praha 1 s lektory Domu zahraniční spolupráce

Už v pohádkách děti objevují, že jít do světa přináší užitek.

Hloupý Honza si vzal ranec českých buchet a šel do světa na zkušenou.

Pohádky rozvíjejí dětskou představivost a motivují k přemýšlení o pohnutkách vlastní mysli. Děti a rodiče v nich naleznou poučení, ale také inspiraci.

Ve školách podporujeme každou snahu a možnost k rozvoji talentu a schopností žáků. Existují žáci a studenti v českých školách, kterým je studium v zahraničí velmi prospěšné. Jako průvodci ve vzdělávání, pedagogové, zástupci vedení škol a další, chceme znát příležitosti a možnosti zahraničního studia. Obrátili jsme se proto na lektory Domu zahraniční spolupráce a požádali je o podporu a zpřehlednění problematiky na toto téma. Ochotně nám vyhověli a 11. listopadu tohoto roku se uskuteční setkání realizátorů Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II Prahy1 a koordinátorů DZS.

Kromě očekávaných informací, že žáci získávají v rámci studia v zahraničí, zdokonalení jazykových dovedností, poznávají odlišné kultury života, nové formy vzdělávání, posilují osobní odpovědnost, národní hrdost, navazují přátelství, věříme, že získáme konkrétní aktuální informace a přehled o možnostech zahraničního vzdělávání.

V neposlední řadě se seznámíme s podmínkami studia v zahraničí v návaznosti na studia v Česku. Dozvíme se o grantových výzvách, věkových dostupnostech a samozřejmě  také o úskalích.

Těšíme se na setkání, které nám ve snaze inspirovat žáky ke studiu v zahraničí pomůže.

                                                     Mgr. Libuše Vlková
                                                                                        MAP II Praha 1
skola886@seznam.cz

                                                                                                  

MAP II – Praha 1 CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Setkání aktérů MAPu II Praha 1 s lektory Domu zahraniční spolupráce