Aktuality

Seminář – Síla motivace

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost Místního akčního plánu pro vzdělávání II Praha 1 zve vyučující matematiky, fyziky i přírodovědních předmětů na inspirativní seminář SÍLA MOTIVACE.

Lektorkou je zkušená vyučující matematiky a fyziky s dlouholetou praxí: Mgr. Věra Kamenická.

Cílem je poznat možnosti motivace a jejího efektivního uplatnění ve výuce.

Termín: 20. 10. 2021  Čas: 14:00 – 15:30

Místo: ZŠ Uhelný trh 4, Praha 1


Přihlášky zasílejte do 19. 10. 2021 na e-mail: skola886@seznam.cz

Seminář je hrazen z prostředků MAP II P1 a pro účastníky je zdarma.

MAP II – Praha 1 CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář – Síla motivace