Aktuality

NOVÝ INVESTIČNÍ DOTAČNÍ PROGRAM S NÁZVEM „133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 642 ze dne 19. července 2021 nový investiční dotační program s názvem „133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“, jehož prostřednictvím bude stát podporovat vybudování nových kapacit a navýšení stávajících kapacit v oblasti základního vzdělávání. Program je členěn na dva podprogramy. Podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání  zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí  a podprogram 133D 342 Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.  

Cílem podprogramu 133D 341 je realizace jmenovitě určených projektů na výstavbu plně organizovaných základních škol s minimální kapacitou 18 kmenových učeben  pro 540 žáků.

Cílem podprogramu 133D 342 je navýšení kapacity základních škol formou přístaveb, nástaveb a jiných rozšíření stávajících základních škol v lokalitách, které v aktuální analýze MŠMT jsou označeny jako vysoce potřebné.

Realizace programu bude probíhat v letech 2021 až 2028 prostřednictvím konkrétních výzev.

Celková schválená alokace programu ze státního rozpočtu je 6 807 682 105 Kč.

Realizací programu v celém svém rozsahu vznikne cca 10 tis. nových míst pro žáky v rámci základního vzdělávání.

Programem je stanovena maximální jednotková cena uznatelných výdajů na vybudované místo pro jednoho žáka na částku 800 000 Kč včetně DPH.

Programem je stanovena minimální částka dotace na jednu akci v hodnotě 50 000 000 Kč.  Minimální výše podílu účastníka programu na financování akce činí 30 % z celkových uznatelných výdajů v případě, kdy žadatelem je obec jako samostatný žadatel, nebo 15 % z celkových uznatelných výdajů v případě, že žadatelem je svazek obcí, ev. školská právnická osoba zřizovaná svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona.

Dokumentace programu 133 340.doc

Dokumentace programu – podprogram 133D 341.doc

Dokumentace programu – podprogram 133D 342.doc

Zdroj: ZDE

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem NOVÝ INVESTIČNÍ DOTAČNÍ PROGRAM S NÁZVEM „133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“