Aktuality

Názory rodičů nás zajímají

Každoročně v září nastupují v Praze 1 desítky malých školáků do prvních ročníků základních škol. Díky kvalitní práci našich pedagogů je trvale o školy v našem regionu velký zájem. Děti vstupují na cestu povinné školní docházky většinou vybaveni nadšením, napětím a pozitivním očekáváním.

A co jejich rodiče? Na co se těší? Mají obavy? Chtěli by vědět více informací o vzdělávání svých dětí?

Znát tyto odpovědi si dala za cíl jedna z aktivit realizátorů Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v Praze 1 (MAP II P1). V červnu a září letošního roku jsme na informativních třídních schůzkách požádali rodiče budoucích prvňáčků o vyplnění připraveného dotazníku. Jejich rozhodnutí odpovědět na 5 otázek bylo dobrovolné a anonymní. Získali jsme odpovědi od 172 rodičů ze všech 5 zřizovaných ZŠ. Na základě jejich odpovědí jsme „zmapovali“ názory a potřeby jak po jednotlivých školách, tak souhrnně za městskou část.

Mezi témata, která rodiče zajímají a uvítali by jejich zprostředkování prostřednictvím odborníků, patří šikana a kyberšikana, následuje vnitřní motivace dětí a strategie učení. Rodiče naopak málo v tomto směru zajímá problematika stravování nebo kritického myšlení. Rozhodující hledisko při výběru školy rodiči jsou reference, blízkost od bydliště a osobní zkušenost. Na předposledním místě jsou webové stránky školy. Webové stránky zřizovatele neuvedl jako zdroj nikdo. Jaká rizika spatřují rodiče v plnění povinné školní docházky? Na prvních dvou příčkách se umístily vztahy mezi spolužáky a přístup pedagogů. Teprve až pak následovalo riziko neúspěchu ve zvládání učiva. Rodiče nejčastěji očekávají e-mailovou formu komunikace se školou. Zajímavým zjištěním bylo, že 28% rodičů má zájem aktivně spolupracovat se školou, ať už v rámci své profese, znalostí, kontaktů, materiálně či jinak. Toto zjištění nás velice těší. 🙂

Získaná data budou sloužit jako podklad pro aktivity, které připravujeme ve spolupráci s renomovanými odborníky. Formou workshopů, seminářů, přednášek či diskusních fór chceme pomáhat v komunikaci mezi školou a rodinou.

Děkujeme ještě jednou touto cestou všem rodičům za názory. Školám děkujeme za spolupráci. Doufáme, že očekávání rodičů se nám podaří právě díky aktivitám MAP II P1 naplnit.

Za realizační tým MAP II
Mgr. Libuše Vlková, facilitátorka projektu
a
Mgr. Michaela Vencová, vedoucí oddělení školství

http://www.skolanasbavi.eu/dotaznik_pro_rodice_1_vyhodnoceni_tabulka_1/

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Názory rodičů nás zajímají