Aktuality

Dotační programy v oblasti kultury pro rok 2021

Pro příští rok mohou občané žádat o dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti, na ochranu kulturního dědictví a v oblasti kultury, zaměřené na podporu nabídky kulturních příležitostí. Praha 1 splnila svůj slib a na přání občanů vyhlásila dotační programy v oblasti kultury dříve než v minulých letech. Nyní mohou podávat žádosti od 16. do 30. listopadu 2020, pro program na ochranu kulturního dědictví od 16. listopadu 2020 do 15. ledna 2021. Žádosti se podávají skrz on-line databáze Grantys.

Dotační program v oblasti kultury pro rok 2021

Cílem dotačního programu je podpořit široké spektrum nabídky kulturních příležitostí, jak zavedených, tak i úplně nových, jenž slouží ke kulturnímu vyžití především občanům Prahy 1.

Předpokládaná částka v rozpočtu na dotace v oblasti kultury je 7 450 000 Kč, přičemž maximální částka, kterou může být každý projekt podpořen, je 100 000 Kč.

O dotaci si může zažádat každý, kdo provozuje svou činnost na území Prahy 1 a řádně splňuje zákonem předepsané podmínky pro svou činnost. Dotace jsou poskytovány pouze hlavním pořadatelům, producentům či koordinátorům, kteří danou činnost realizují.

Hlavní kritéria pro hodnocení žádosti je umělecká kvalita projektu, přínos akce a konkrétní benefity pro občany Prahy 1 a zda projekty začleňují a propojují specifické skupin obyvatel Prahy (např. handicapovaní, menšiny) do uměleckých, kulturních a komunitních aktivit.

 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_1179 ze dne 13. 10. 2020 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2021 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2021 – PDF

Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021

Smyslem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti, zejména prostřednictvím neziskových organizací zaměřených na rozvoj soužití, pospolitosti, informovanosti, osvěty a vzdělávání obyvatel Prahy 1. Dotační program slouží k podpoře celoroční spolkové činnosti a aktivit žadatele.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na dotace v oblasti spolků je 1 200 000 Kč. Maximální částka na podporu jednoho projektu je 50 000 Kč.

O dotaci mohou žádat subjekty, které provozují svoji činnost na území Městské části Praha 1, a které jsou registrované dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Dotace jsou poskytovány pouze spolkům či koordinátorům, kteří ve vlastní produkci či koprodukci odpovídají za realizaci spolkových projektů, činností a aktivit.

 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_1178 ze dne 13. 10. 2020 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021 – PDF
 • Zásady dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021 – PDF

Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021

Program je určen na podporu obnovy drobných architektonických prvků viditelných pro veřejnost, jako jsou např. domovní znamení, portály, kování, vrata, ozdobné štukové a klempířské prvky, dveře, mříže, studny, pítka, sochařská výzdoba fasád a společných prostor, dlažby v průjezdech a dvorcích, křížky, atp.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na dotace na ochranu kulturního dědictví je 500 000 Kč, přičemž maximální částka na podporu jednoho projektu je 100 000 Kč. Žadatelé mohou být vlastníci (jak fyzické tak i právnické osoby) a majitelé domů na území Pražské památkové rezervace Prahy 1. Kritéria pro hodnocení žádosti jsou, zda je prvek viditelný z ulice a stav poškozené památky.

 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_1180 ze dne 13. 10. 2020 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 – PDF
 • Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 – PDF
 • Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 – DOC
 • Závěrečná zpráva o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 – DOC

Informace s podrobným popisem naleznete i v sekci dotace.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotační programy v oblasti kultury pro rok 2021