Aktuality

ŠKOLÁKY V ZŠ J. GUTHA-JARKOVSKÉHO NAVŠTÍVIL ITALSKÝ VELVYSLANEC

Již přes deset let funguje v rámci základní školy J. Gutha-Jarkovského speciální česko-italská sekce. V ní probíhá výuka především v angličtině a italštině. Na žáky, kteří bravurně ovládají italštinu již od dětství, však ve středu čekalo pořádné pozdvižení, jelikož je přišel do školy navštívit samotný velvyslanec Itálie.

Jeho Excelence Mauro Marsili zavítal do budovy školy v Klimentské ulici, kde se nachází její první stupeň, aby se podíval, jak probíhá výuka v rámci tohoto jedinečného česko-italského programu. A úrovní výuky byl doslova nadšen. S žáky třetí třídy si měl během dopoledne možnost zazpívat českou a také italskou hymnu, u nižších ročníků zase ocenil výtvarné dovednosti dětí. „Mám z tohoto programu velkou radost, přesně takto by měla vypadat mezikulturní spolupráce,“ okomentoval Mauro Marsili program v základní škole. Na otázku, zda zná takovéto programy i z jiných zemí, kde působil, odpověděl: „Nikoliv. Jsou země, kde mají například italské soukromé školy či se žáci mohou učit italštinu na vybraných veřejných školách. Ale takovýto program, kde mají děti možnost se vzdělávat od raného dětství v italštině a angličtině, neznám. Považuji jej za skvělý, protože děti získají přehled o tom nejlepším z obou kultur.“

Poskytnout základní vzdělání, jež svými kořeny tkví v italském kulturním dědictví humanismu, a současně toto vzdělání harmonicky provázat s českým kulturním dědictvím je přitom hlavním cílem školy. Ta se snaží rozvíjet důležité hodnoty obou kultur (vědu, literaturu, hudbu, umění) a doplnit jazykové vybavení anglickým jazykem jakožto “lingua franca” se zvláštním důrazem na slovní zásobu v oblasti vědy a techniky.

Výuku dětí v rámci této česko-italské sekce zajišťují jak čeští, tak také italští učitelé. „Asi 95 % našich žáků v tomto programu tvoří děti z rodin, kde má alespoň jeden z rodičů italské kořeny. Často jde např. o děti, kdy jeden z rodičů v Česku působí například v akademické sféře,“ vysvětlila podstatu programu ředitelka školy PhDr. Jitka Kendíková. Ta zároveň dodala, že v České republice jde o jedinou školu s takovýmto programem.

Italský velvyslanec dále nabídl škole hlubší spolupráci na projektu ze strany ambasády. Škola na programu spolupracuje například s Italským kulturním institutem. Na česko-italské sekci ZŠ J. Gutha-Jarkovského spolupracuje rovněž právě s ambasádou a také s ministerstvem kultury. Ve škole dokonce funguje program, díky kterému se mohou pedagogové pravidelně vzdělávat v Itálii.

Mauro Marsili je dlouholetým italským diplomatem. V České republice působí od konce roku 2021, kdy vystřídal svého předchůdce Francesca Saveria Nisia. Dříve působil jako diplomat na italských zastupitelských úřadech v Německu, Rumunsku, Argentině a Brazílii. Před začátkem působení v Česku byl rovněž velvyslancem v Peru.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŠKOLÁKY V ZŠ J. GUTHA-JARKOVSKÉHO NAVŠTÍVIL ITALSKÝ VELVYSLANEC