Aktuality,  Naše příběhy

Dostat dětské práce do galerií byl vždy můj sen

Šárka Dumbrovská nastoupila už v roce 1991 do Základní školy Jiřího Gutha-Jarkovského v Truhlářské ulici a jako učitelka výtvarné výchovy a českého jazyka tam působí dodnes.

Po mateřské dovolené v roce 1994 se na školu vrátila a začala učit výtvarnou výchovu na ZŠ a současně na tehdy začínajícím osmiletém gymnáziu estetickou výtvarnou výchovu. Porevoluční nadšení a silný zájem o umění a kulturu šly ruku v ruce s elánem a chutí dostat výtvarnou výchovu opět na pozici „neokrajového předmětu“. Prvním krokem k tomu byla spolupráce na utváření učebních osnov pro ZŠ a osmileté gymnázium s možností z předmětu maturovat. „Každý rok odmaturovalo z výtvarné estetické výchovy několik studentů, z nichž někteří dále pokračovali na vysoké umělecké školy se zaměřením na architekturu, design, dějiny umění, filmovou vědu, film. Také žáci ZŠ mě potěší přijetím na vysněné umělecké střední školy,“ vzpomíná Šárka Dumbrovská.

Jejím dalším cílem bylo podílení se na image školy, a to instalací žákovských výtvarných prací v interiérech historické budovy. Možnosti, jakým způsobem řešit prostor, jsou nekonečné, stále se nacházejí nová místa pro výtvarný objekt, ale i osvědčené expozice se po čase díky invenci mladých autorů proměňují. „Mým třetím záměrem je ukázat žákům a studentům umění naživo, přivést je do galerií a ukázat originály uměleckých děl. Spolupráce s pražskými galeriemi je pro mě podstatná a pro pedagogickou činnost přínosná a neodmyslitelná,“ vysvětluje.

Praha 1 navíc škole nabídla možnost vystavovat v nádherných minimalistických prostorách vlastní Galerie 1 ve Štěpánské ulici. „Vždycky jsem toužila po tom, aby se dětské práce vystavovaly také mimo budovu školy. Luxusní světlé prostory blízko Václavského náměstí jsou splněný sen. Od této chvíle se v mé hlavě začal tvořit umělecký projekt, který vyústil výstavou pod názvem ART-ROK v Truhle. Vystavují zde nejen současní studenti a žáci, ale zveme i absolventy, kteří se tvorbě stále věnují,“ popisuje učitelka z „Truhly“.

Nyní se chystá výstava v rámci místního akčního plánu. „Silné zážitky a mnoho inspirací ze zahájení jsme spolu s kolegyní přenesly do workshopu, který jsme za podpory Odboru školství MČ Praha 1 připravily na naší škole pro studenty PF UK a pedagogy škol z Prahy 1. Věříme, že se také co nejdříve uskuteční prezentace žákovských výtvarných prací, jejichž autoři na naše benátské podněty reagovali v rámci distanční výuky.“

Výtvarku Šárka Dumbrovská učí momentálně pouze distančně. Přeposílá dětem materiály a témata, která zpracují, nafotí a do určitého data naposílají. „Ačkoli elektronická cesta nenahradí osobní kontakt, určitá pozitiva vidím. Děti se učí porozumět zadání, víc nad ním musí přemýšlet, nejsou časově omezeny jako ve škole, a tudíž se mohou do své tvorby ,ponořit‘ a vychutnat si ji se vším všudy,“ vyjmenovává paní Šárka. Aktivní učitelka je i redaktorkou. Psát začala hned po vysoké škole, postupně se specializovala na architekturu a design. V posledních letech pravidelně vycházejí její rozhovory s mladými designéry v časopisu Domov nebo na webu tadyjemoje.cz. Ve volném čase ráda cestuje a občas se věnuje urbexu, městskému průzkumu. Probádává místa, která z různých důvodu zůstala opuštěná. „Jde o velkou míru adrenalinu, musíte překonávat překážky, abyste se do stavby dostali, ale zážitek je často fascinující. Pod vrstvou prachu nacházíte doslova lidské osudy.“

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dostat dětské práce do galerií byl vždy můj sen