Aktuality

Sobota po právu patřila Dni učitelů

Učitelky a učitelé, dnes tedy spíše online-učitelky a online-učitelé, oslavili v sobotu Den učitelů. Ten je v České a Slovenské republice stanoven na 28. březen, kdy se připomíná výročí narození Jana Amose Komenského.

„Děkuji všem učitelkám a učitelům za jejich práci ve značně ztížených podmínkách a gratuluji jim k jejich učitelskému svátku. Přeji jim hodně úspěchů, osobní pohody a hlavně pevné zdraví a věřím, že náš Den učitelů brzy společně oslavíme, i když v náhradním termínu,“ vzkázala v sobotu místostarostka Prahy 1 pro školství Eva Špačková.

Jan Amos Komenský byl posledním biskupem Jednoty bratrské a jedním z největších českých a evropských myslitelů, filozofů a pedagogů. Byl autorem mnoha pedagogických spisů a byl jediným tvůrcem originální, filozoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích. Zabýval se všeobecnou teorií výchovy, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. 

Minulý rok byla při příležitosti oslavy Dne učitelů slavnostně odstartována druhá etapa Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Městské části Praha 1. MAP II byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt potrvá do 30. září 2022 a zapojeno je do něj celkem 24 mateřských, základních a základních uměleckých škol, zřizovaných Městskou částí Praha 1, církvemi i soukromými subjekty. Cílovými skupinami projektu jsou děti, žáci, pedagogové, rodiče a veřejnost.

Součástí MAP II jsou odborné pracovní skupiny zaměřené na finanční, čtenářskou a matematickou gramotnost, rovné příležitosti a kulturní povědomí. V průběhu projektu jsou stejně jako u MAP I pořádány rodičovské akademie (setkávání rodičů s odborníky nad aktuálními tématy) či setkávání pedagogů jednotlivých typů škol. Dále se počítá s organizací workshopů, seminářů, konferencí, výstav nebo veřejných čtení.

Důležitými tématy projektu jsou modernizace vzdělávacích zařízení a jejich vybavení, plánování a realizace investic, využívání prázdných objektů v okolí škol, hledání alternativních možností pro sportovní vyžití a samozřejmě způsoby navyšování finančních prostředků určených pro školství, včetně jejich efektivního využívání.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sobota po právu patřila Dni učitelů