Aktuality

Přehled opatření k omezení provozu škol a školských zařízení v Praze

Od 3. 5. 2021 se v našich mateřinkách a školách mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Přinášíme vám celý přehled.

1 . V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ, provoz MŠ probíhá standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).

2. Umožňuje se osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit).

3. Nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech), to se týká pouze těch žáků a studentů, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání, na organizování sportovní činnosti ve školách uplatní obecně platná mimořádná opatření, v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku), i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd, jinak není organizování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních zvlášť upraveno.

4. Děti se v mateřských školách již povinně netestují, všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu.

5. Preventivní antigenní testování ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu.

6. Pro žáky 2. stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a žáky prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře (tedy žáky, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.

7. Ve školách a školských zařízeních bez ohledu na zřizovatele je stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. Sjednocuje se tedy frekvence testování zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, s ostatními zaměstnanci škol a školských zařízení přítomnými na pracovišti.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přehled opatření k omezení provozu škol a školských zařízení v Praze