Aktuality

Návrat do školy – jiné září

Matematika – v očích mnoha žáků a studentů stále těžký, a proto neoblíbený předmět, ke kterému jen velmi komplikovaně hledají vztah, a když to jde, raději se mu vyhnou. Maturanti by mohli vyprávět…

I proto se ve čtvrtek 27. srpna sešli „matikáři“ ze základních škol Prahy 1 v ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, aby hledali cesty, jak matematiku více dětem přiblížit, aby načerpali nové poznatky, vyměnili si navzájem zkušenosti a zapracovali na svých sociálních a komunikačních dovednostech, a to vše pod vedením socioložky Jany Černouškové, Michaely Kaslové z katedry matematiky a didaktiky matematiky PedF UK a vedoucí Pracovní skupiny pro matematickou gramotnost MAP II Praha 1 Jany Macháčkové.

Společným jmenovatelem diskuse byla inspirace pro práci pedagogů. Na každém z nich teď bude záležet, jak ji ve prospěch školáků v novém školním roce (a nejen v něm) využije a uplatní. Také to měla na paměti místostarostka Eva Špačková, když v závěru velmi vydařeného setkání všem učitelům popřála hodně sil a úspěšný start do nového školního roku.

Držíme palce a přejeme všem pedagogům, rodičům i žákům klidný školní rok a hezký vztah k matematice.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrat do školy – jiné září