Aktuality

Příměstský tábor Divadla Paměti národa

Příměstský tábor Divadla Paměti národa je plánován jako týdenní intenzivní program, kde se děti a mladí lidé seznámí se základy divadelní práce a prozkoumají historický kontext srpnových událostí roku 1968.  Setkání proběhne od 16. – 20. srpna 2021.

Scénář k závěrečnému veřejnému vystoupení vzniká na základě přímých výpovědí pamětníků formou montáže a účastníci pak společně hledají vhodný prostor k realizaci představení, vyrábí rekvizity a kostýmy, využívají hudbu a světlo a dramatický text následně prezentují veřejnosti. Divadlo Paměti národa uvádí svá vystoupení jako site-specific pro rodiče a úzký okruh diváků a k prezentaci si vybírá místa spjatá s danou historickou událostí.

Součástí letní divadelní dílny bude workshop ve spolupráci se vzdělávacím oddělením Paměti národa, který účastníky přímo zavede do událostí srpna 1968.  

Harmonogram dne

9,30 – 10,00 příchod

10,00 – 11,30 dopolední divadelní lekce

11,45 – 13,00 oběd

13,00 – 14,30 odpolední divadelní lekce (nebo procházka)

14,30 – 15,00 přestávka

15,00 – 16,30 odpolední divadelní lekce

16,30 – 17,00 evaluace

17,00 odchod domů

Místo konání: Španělská 10, Praha 2, 120 00

Termín: 16. 8. – 20. 8. 2021

Věk účastníků: 12 – 15 let

Personální zajištění: dva lektoři, koordinátor

Počet účastníků jedné dílny: max. 20

Cena: 3 000 Kč (zahrnuje celodenní program pod vedením dvou lektorek, stravu (zajištěn bude oběd v nedaleké restauraci a odpolední svačina) a pitný režim).

Přihlášky zde: https://divadlo.pametnaroda.cz/letni-primestske-tabory/

Více informací: Zuzana Burdová, 602 873 984, e-mail: divadlo@pametnaroda.cz

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příměstský tábor Divadla Paměti národa