Aktuality

Dotační program Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 v roce 2023

O dotaci mohou žádat subjekty, které provozují svoji činnost na území Městské části Praha 1, ve výjimečných případech i mimo území městské části, je-li ze žádosti patrné naplnění cílů dotačního programu, a které jsou registrované dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Právnické osoby předkládají žádosti prostřednictvím svého statutárního zástupce.

Kritéria pro hodnocení žádostí:
přínos pro děti a mládež žijící nebo studující v Praze 1, přínos pro Městskou část Praha 1 a zajištění vícezdrojového financování projektu.

Žádosti se podávají pouze prostřednictvím elektronického systému GRANTYS: www.praha1.grantys.cz
Lhůta pro podávání žádostí: 1. 1. 2023 (0:01) – 31. 1. 2023 (23:59)

Více informací naleznete níže v přílohách:

Vyhlášení dotačního programu – PDF
Zásady dotačního programu – PDF
Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace – PDF

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotační program Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 v roce 2023